Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat Buski.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Oferta edukacyjna szkół na rok szkolny 2018/2019

2006-06-05

Szkoły ogólnodostępne

Szkoły ogólnodostępne

licea ogólnokształcące

technika

szkoły branżowe

licea ogólnokształcące dla dorosłych


Szkoły specjalne

szkoły podstawowe

gimnazja

licea ogólnokształcące

technika

szkoły branżowe

szkoły przysposabiające do pracy

szkoły policealne

 

 

Ubiegając się o przyjęcie do szkoły specjalnej funkcjonującej na terenie Powiatu Buskiego:

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju,

2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie

należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub w pokoju nr 1 D (Wydział Edukacji) wniosek w sprawie skierowania dziecka do szkoły specjalnej. Do wniosku należy dołączyć:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

2) inną dokumentację (szkolną i zdrowotną dziecka, odpis skrócony aktu urodzenia wraz z podaniem numeru PESEL i poświadczeniem zameldowania oraz wywiad środowiskowy), o ile nie została już przekazana do szkoły.


Podobne zasady obowiązują przy ubieganiu się o przyjęcie do szkoły specjalnej funkcjonującej na terenach innych powiatów w Polsce.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-23
Data publikacji:2015-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:6161