Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.69.2021

Zawiadomienia o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości, tj. działki ewidencyjnej nr 103 położonej w obrębie Parchocin, gmina Nowy Korczyn (szt. 2).

26 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.255.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.255.2021

W dniu 16.11.2021 roku Państwo Jolanta i Antoni Motyl dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku usługowym na dz. Nr 79/5 w m. Wolica, gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.11.2021 roku.

18 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.255.2021

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.68.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych jako działka nr 104/1 (działki sąsiednie 105/1, 105/2, 105/3, 105/4) położona w obrębie Rzegocin, gmina Nowy Korczyn.

26 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.67.2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych jako działka nr 18 położona w obrębie Zofiówka, gmina Gnojno. 

26 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.244.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.244.2021

W dniu 08.11.2021 roku Pani Teresa Sztuk dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 430 położonej w miejscowości Smogorzów, gm. Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.11.2021 roku.

9 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.244.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.243.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.243.2021

W dniu 08.11.2021 roku Pan Roman Juda dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1128/2 położonej w miejscowości Wójeczka, gm. Pacanów.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 26.11.2021 roku.

9 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.243.2021

Obwieszczenie GKN.683.55.2020 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Busko-Zdrój, dnia 26.11.2021 r.

Znak: GKN.683.55.2020
 

OBWIESZCZENIE
Starosty Buskieg
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4c, ust. 4f, ust. 5; art. 18 ust. 1, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d; art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), a także art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 118a ust. 2 i ust. 3, w związku z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji znak GKN.683.55.2020 z dnia 26.11.2021 r. ustalającej wysokość  odszkodowania za prawo własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 212/20 o pow. 0,0424 ha, położonej w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Busko-Zdrój, na podstawie ostatecznej decyzji Nr 1/2020 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2020 z dnia 02.09.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Promyk w Busku-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego.

26 listopada 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie GKN.683.55.2020 o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania