Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022-2027"

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju przedkłada do konsultacji społecznych projekt dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022-2027".

19 maja 2022
Czytaj więcej o: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022-2027"

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.89.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.89.2022

W dniu 18.05.2022 roku Pan Wojciech Bucki dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 296 położonej w m. Wełecz, gm. Busko-Zdrój.

20 maja 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.89.2022

Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

STAROSTWO POWIATOWE
W BUSKU - ZDROJU
UL. MICKIEWICZA 15

INFORMACJA
o wynikach naboru na stanowisko dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju

Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530), informuję, iż w wyniku otwartego
i konkurencyjnego naboru na przedmiotowe stanowisko pracy do zatrudnienia, wybrany został Pan Krzysztof Tułak zamieszkały w Kąty Nowe.

Uzasadnienie

Kandydat wyłoniony w konkursie, spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał, iż posiada wystarczającą wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

Busko - Zdrój, 2022-05-20

20 maja 2022
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.76.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.76.2022

W dniu 28.04.2022 roku Pani Barbara Kruk dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 16/6 położonej przy ulicy Wojska Polskiego w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 19.05.2022.

29 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.76.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.90.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.90.2022

W dniu 19.05.2022 roku Pan Krzysztof Leżoń dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej  instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 91/1 położonej w miejscowości Zborów, gm. Solec - Zdrój.

19 maja 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.90.2022

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu - 25 maja 2022 r.

Posiedzenia Komisji Rady Powiatu odbędą się w dniu 25 maja 2022 roku o godz. 13.00.

19 maja 2022
Czytaj więcej o: Posiedzenia Komisji Rady Powiatu - 25 maja 2022 r.

XXXV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Busko - Zdrój, dnia 19.05.2022 r.

Znak: BR.0002.1.35.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 528) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XXXV Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 27 maja 2022 roku o godz. 8:00  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

19 maja 2022
Czytaj więcej o: XXXV Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju