Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Protokół Nr 235/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 235/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 22 września 2023 r.  [ PDF ]

29 września 2023
Czytaj więcej o: Protokół Nr 235/2023 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

STAROSTWO POWIATOWE
W BUSKU-ZDROJU
UL. MICKIEWICZA 15

INFORMACJA
O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

INSPEKTOR

SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Działając w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuję, iż w wyniku otwartego i konkurencyjnego   naboru    na    przedmiotowe    stanowisko pracy do    zatrudnienia wybrana    została    Pani    Edyta Bąk    zamieszkała w Busku-Zdroju.

Uzasadnienie

Kandydatka wyłoniona do zatrudnienia spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Zarówno wyniki testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdziły dobrą wiedzę i predyspozycje w/W do zatrudnienia na stanowisko Inspektora - Samodzielne stanowisko pracy ds. zamówień publicznych tut. Starostwa.

29 września 2023
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektor - Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.256.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.256.2023

W dniu 26.09.2023 roku Pan Rafał Kosałka dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działkach Nr 183/7, 183/6 przy ulicy Czesława Miłosza w Busku-Zdroju.

28 września 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.256.2023

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.255.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.255.2023

W dniu 26.09.2023 roku Pan Michał Styrna dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 232/4 w miejscowości Strzałków, gm. Stopnica.

28 września 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.255.2023

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.243.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.243.2023

W dniu 12.09.2023 roku Pan Kazimierz Masłowski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 154 w miejscowości Zielonki, gm. Solec-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwy. Potwierdzenie robót z dnia 28.09.2023 roku.

14 września 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.243.2023

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.240.2023

Znak sprawy: AB.6743.1.240.2023

W dniu 11.09.2023 roku Pani Edyta Pakosińska dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 101/3 przy ulicy Łagiewnickiej w Busku-Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwy. Potwierdzenie robót z dnia 28.09.2023 roku.

12 września 2023
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.240.2023

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu - 10 października 2023 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu odbędzie się w dniu 10 października 2023 roku o godz. 13:00

28 września 2023
Czytaj więcej o: Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu - 10 października 2023 r.