Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. a), znak sprawy: AB.6743.1.166.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.166.2021

W dniu 31.08.2021 roku Gmina Busko-Zdrój, ul. Al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie  sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV dla zadania: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 1021T ul. Piaskowej w m. Zbludowice / Owczary na działkach Nr 810/2, 900, 809/2, 808/1, 807/5, 807/3, 808/2, 807/4, 867, 562/2, 562/1, 558/2 i 558/5 w miejscowości Owczary oraz na działkach Nr 578/1 i 622 w miejscowości Zbludowice, gmina Busko-Zdrój.


 Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 17.09.2021 rok

 

 

1 września 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. a), znak sprawy: AB.6743.1.166.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.180.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.180.2021

W dniu 09.09.2021 roku Pani Iwona Dusza dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działkach Nr 240/2 i 240/3 położonych w miejscowości Wełecz, gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 17.09.2021 roku.

10 września 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.180.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.176.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.176.2021
 
W dniu 03.09.2021 roku Pani Anna Rogozińska dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce Nr 1384/11 położonej w miejscowości Wolica, gm. Stopnica.

Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 17.09.2021 roku.

7 września 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.176.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.175.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.175.2021
 
W dniu 03.09.2021 roku Pan Robert Kaszuba dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce Nr 126 położonej w miejscowości Sępichów, gmina Nowy Korczyn.

Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 17.09.2021 roku.

6 września 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.175.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.164.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.164.2021
 
W dniu 26.08.2021 roku Pan Krzysztof Galus dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym na działce nr 581/7 położonej w miejscowości Zborów, gmina Solec-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 17.09.2021 roku.

 
27 sierpnia 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.164.2021

Informacja o możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego

Uprzejmie informujemy, że w związku z funkcjonowaniem Krajowego Rejestru Elektronicznego Transportu Drogowego (KREPTD) istnieje możliwość skorzystania z elektronicznego formularza, poprzez który przedsiębiorcy oraz osoby zarządzające transportem mogą bezpłatnie sprawdzić swoje dane zawarte w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego (KREPTD) wskazane w art. 82j ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz 919, z późn. zm.). Informujemy, że aby skorzystać z usługi wymagane jest posiadane konta na profilu zaufanym.

17 września 2021
Czytaj więcej o: Informacja o możliwości sprawdzenia danych w Krajowym Rejestrze Elektronicznym Transportu Drogowego

Komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencje i zezwolenia

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno

  • wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego , jak też
  • wypisów z licencji wspólnotowej

na te same pojazdy,dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

17 września 2021
Czytaj więcej o: Komunikat dla przedsiębiorców posiadających licencje i zezwolenia