Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2020 - Dostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”,  Projekt grantowy pn "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

18 maja 2020
Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.6.2020 - Dostawa 5 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.10.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.10.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój", na działkach położonych w miejscowości Kostki Małe, gmina Busko-Zdrój.


Wycofanie wniosku przez inwestora w dniu 16.03.2020 roku.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.10.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a) znak:AB.6743.1.32.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.32.2020

W dniu 15.05.2020 roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN wraz ze złączami kablowymi nN w miejscowości Bronina.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a) znak:AB.6743.1.32.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a) znak:AB.6743.1.30.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.30.2020

W dniu 29.04.2020 roku PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4kV w m. Kawęczyn, Brzostków, Ostrowce gm. Nowy Korczyn.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a) znak:AB.6743.1.30.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak:AB.6743.1.28.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.28.2020

W dniu 29.04.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w m. Klępie Dolne gm. Stopnica.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f) znak:AB.6743.1.28.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.29.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.29.2020

W dniu 29.04.2020 roku, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej ŁĘKA 3 w miejscowościach Podzamcze i Nowy Korczyn gmina Nowy Korczyn.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.29.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.27.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.27.2020

W dniu 17.04.2020 roku Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu ≤ 0,5 MPa, na działkach w miejscowości Siesławice gmina Busko - Zdrój.

26 maja 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.27.2020