Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.123.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.123.2021

W dniu 22.07.2021 roku Pani Barbara Czarnecka dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym na działce Nr 120/2 położonej miejscowości Bosowice, gmina Stopnica.

23 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.123.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) Znak sprawy:AB.6743.1.113.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.113.2021

W dniu 02.07.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonał zgłoszenia robót budownlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia , o ciśnieniu ≤ 0,5 MPa na działkach Nr 191, 192, 190/2 i 177/2 w miejscowości Biniątki gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 23.07.2021 roku.

6 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) Znak sprawy:AB.6743.1.113.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) Znak sprawy:AB.6743.1.118.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.118.2021

W dniu 07.07.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonał zgłoszenia robót budownlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia , o ciśnieniu ≤ 0,5 MPa na działkach Nr 1298, 1339/5, 240/5, 241/5, 242/5, 243/5 i 244/5 w miejscowości Ruda gm. Gnojno.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 22.07.2021 roku.

9 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) Znak sprawy:AB.6743.1.118.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) Znak sprawy:AB.6743.1.112.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.112.2021

W dniu 01.07.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonał zgłoszenia robót budownlanych polegających na budowie gazociagu średniego ciśnienia , o ciśnieniu ≤ 0,5 MPa na działkach Nr 286, 287, 308 w m. Smogorzów, gmina Stopnica.


 Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 22.07.2021 roku.

6 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) Znak sprawy:AB.6743.1.112.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.121.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.121.2021

W dniu 16.07.2021 roku PanI Małgorzata Majczak dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce Nr 173/2 położonej w miejscowości Kawęczyn, gmina Nowy Korczyn.

22 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.121.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.114.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.114.2021

W dniu 02.07.2021 roku Pan Piotr Kucharski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym na działce Nr 604/4 położonej w miejscowości Mietel, gmina Stopnica.


 Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 02.07.2021 roku.

6 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.114.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.122.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.122.2021

W dniu 20.07.2021 roku Państwo Anna i Wiesław Cerazy dokonali zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym na działce Nr 902/1 położonej przy ulicy Polnej w miejscowości Nowy Korczyn.

22 lipca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3d) Znak sprawy: AB.6743.1.122.2021