Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. c) znak sprawy: AB.6743.1.16.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.16.2022

W dniu 26.01.2022 roku MPGK Sp. z o. o. ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój dokonało zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej PCV 200 na działce Nr 583 przy ul. Przemysłowej w Busku-Zdroju

27 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. c) znak sprawy: AB.6743.1.16.2022

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.58.2021 z dnia 27.01.2022

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022

Znak: GKN.6853.58.2021

Z A W I A D O M I E N I E
STAROSTY    BUSKIEGO
o  wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 735 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Włosnowice, gmina Solec-Zdrój oznaczonej jako działka nr 80 o pow. 0.1200 ha, poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

27 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania GKN.6853.58.2021 z dnia 27.01.2022

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.43.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.43.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niziny, gmina Tuczępy oznaczonej jako działka nr 588 o pow. 1.1900 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

27 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Znak: GKN.6853.42.2021                                                          Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.42.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Szczytniki, gmina Stopnica oznaczonej jako działki nr 950/1 o pow. 0.2097 ha i nr 950/2 o pow. 2.2703 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

27 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Busko-Zdrój, dnia 27.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.41.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 27 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.41.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Niziny, gmina Tuczępy oznaczonej jako działka nr 591 o pow. 0.5600 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

27 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.15.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.15.2022

W dniu 21.01.2022 roku Pan Wojciech Szczerba dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 616 położonej w miejscowości Mikułowice, gm. Busko-Zdrój.

27 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.15.2022

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.76.2021 z dnia 26.01.2022 r.

Busko-Zdrój, dnia 26.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.76.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  zamiarze  wszczęcia  postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w powiecie buskim, w gminie Tuczępy, obręb Niziny o numerze ewidencyjnym 594,  poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm, o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

26 stycznia 2022
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.76.2021 z dnia 26.01.2022 r.