Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.224.2022

W dniu 03.10.2022 roku Pani Mirosława Górniak dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego na działce Nr 2/2 położonej w miejscowości Wolica gm. Busko-Zdrój.

4 października 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.224.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.226.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.226.2022

W dniu 03.10.2022 roku Pan Łukasz Chłopecki dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym na działce Nr 75 położonej w miejscowości Górnowola, gm. Nowy Korczyn.

4 października 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.226.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) znak sprawy:AB.6743.1.202.2022

W dniu 16.09.2022 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnikPan Marcin Lizak, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach Nr 833/8, 833/12 i 833/15 w Łagiewnikach gm.Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót budowlanych z dnia 03.10.2022 roku.

20 września 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) znak sprawy:AB.6743.1.202.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.225.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.225.2022

W dniu 03.10.2022 roku Pani Dorota Lisek dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznej  instalacji gazowej dla użytkowanego budynku mieszkalnego na działce Nr 107/1 położonej w miejscowości Górki, gm. Wiślica.

4 października 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.225.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.219.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.219.2022

W dniu 27.09.2022 roku Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w Wszystkich Świętych w Biechowie ks. Kajetan Burzyński dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1532/1położonej w miejscowości Biechów, gmina Pacanów.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót budowlanych z dnia 04.10.2022 roku.

 

28 września 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.219.2022

Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu - 12 października 2022 r.

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku o godz. 13:15.

4 października 2022
Czytaj więcej o: Posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu - 12 października 2022 r.

Zapytanie ofertowe: 6641.3.12.2022 - Wykonanie podziału działki nr 3881 o pow. 1,3239 ha (droga) położonej w obrębie Biechów, gm. Pacanów zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziału działki nr 3881 o pow. 1,3239 ha (droga) położonej w obrębie Biechów, gm. Pacanów poprzez wydzielenie części drogi o długości ok. 100 m znajdującej się poza ciągiem drogi powiatowej nr 0125T pn. „Biechów – Pacanów” i stanowiącej drogę dojazdową do Kościoła w Biechowie. Przedmiotowa działka stanowi własność Powiatu Buskiego i jest objęta KW KI1B/00059767/9.

Podział działki wykonać zgodnie z Postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów Nr IGPM.6724.6.222 z dnia 09.09.2022r. opiniującym wstępny projekt podziału dz. 3881 (Załącznik nr 5). Granice podziału zastabilizować trwale.

21 września 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: 6641.3.12.2022 - Wykonanie podziału działki nr 3881 o pow. 1,3239 ha (droga) położonej w obrębie Biechów, gm. Pacanów zgodnie z załączonym wstępnym projektem podziału nieruchomości