Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 9
tel. 41 370 50 33

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)

Sposób realizacji:

1. Druk wniosku w sprawie przyznania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce oraz klauzuli dotyczącej pozyskiwania danych osobowych należy pobrać w pokoju nr 9 lub ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

  • wniosek do pobrania [ DOC ]
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych [ PDF ]

 

Przyjmowanie wniosków:

1. Wniosek należy złożyć w terminie do 10 lipca każdego roku.

Opłaty:
bez opłat.

Podstawa prawna:

  1. Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 30 maja 2012 r. w spawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce
19 października 2013
Czytaj więcej o: Stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. b), znak sprawy: AB.6743.1.92.2021

Znak sprawy:AB.6743.1.92.2021

W dniu 02.06.2021 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach Nr 422, 412, 411, 410, 409, 407, 406/2, 405/2, 404/2, 403/2, 402/2, 401, 400, 399, 398, 397, 926/2, 926/1, 394, 393, 907, 392/2, 392/1, 391, 390, 389, 388, 387, 906, 386, 385, 384, 383/2, 383/1, 382, 900 w Owczarach przy ul. Piaskowej gm. Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 24.06.2021r.

4 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. b), znak sprawy: AB.6743.1.92.2021

Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Busko-Zdrój, dnia 23.06.2021 r.

Znak: GKN.6853.12.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 23.06.2021 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.12.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0005 Górki, gmina Wiślica, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 332 o pow. 0,66 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. sieci gazowej średniego ciśnienia 63mm o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa.

 

24 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zawiadomienie GKN.6810.4.11.2020 z dnia 22.06.2021 r.

 Busko-Zdrój, dnia 22.06.2021 r.

Znak:GKN.6810.4.11.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 735) uprzejmie zawiadamiam, że został zgromadzony materiał w sprawie uchylenia decyzji Starosty Buskiego znak: GKN.6810.4.3.2019 z dnia 26.02.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w miejscowości Busko-Zdrój, obręb 01, w części dotyczącej działki nr 79.

23 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.6810.4.11.2020 z dnia 22.06.2021 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Busko-Zdrój, dnia 22.06.2021 r.

Znak: GKN.6853.13.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY BUSKIEGO

o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 22.06.2021 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.13.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie 0018 Zielonki, gmina Solec-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 459 o pow. 2,17 ha, poprzez udzielenie inwestorowi PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie przez nieruchomość przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, tj. zezwolenia na budowę stacji transformatorowej, sieci kablowej średniego napięcia oraz sieci kablowej niskiego napięcia.

23 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. e), znak sprawy: AB.6743.1.88.2021

Znak sprawy:AB.6743.1.88.2021

W dniu 26.05.2021 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa, na działkach Nr 57/1, 57/5, 58/4 w Busku-Zdroju obr.0002 przy ul. Chabrowej.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 18.06.2021r.

28 maja 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt. 2) lit. e), znak sprawy: AB.6743.1.88.2021

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.106.2021

Znak sprawy: AB.6743.1.106.2021

W dniu 21.06.2021 roku Pan Sebastian Jackowski dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym na działce Nr 43/3 położonej w miejscowości Kąty Nowe, gmina Stopnica.

22 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.106.2021