Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Rozeznanie cenowe: SOZ.5520.40.2020 - Dostawa sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - ROZEZNANIE CENOWE

Powiat Buski zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”, współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

30 lipca 2020
Czytaj więcej o: Rozeznanie cenowe: SOZ.5520.40.2020 - Dostawa sprzętu oraz środków ochrony osobistej w związku z realizowanym przez Zamawiającego projektem „Powiat Buski – STOP koronawirusowi !”

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.38.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.38.2020

W dniu 30.07.2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5MPa w miejscowości Łagiewniki, gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 07.08.2020 roku.

3 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.38.2020

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

23 maja 2006
Czytaj więcej o: Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.30.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Znak: GKN. 6853.1.30.2020                                               Busko-Zdrój, dnia 04.08.2020 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 569, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

 

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.30.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.29.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Znak: GKN. 6853.1.29.2020                                               Busko-Zdrój, dnia 04.08.2020 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 572, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.29.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.28.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Znak: GKN. 6853.1.28.2020                                               Busko-Zdrój, dnia 04.08.2020 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 772, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.28.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.27.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Znak: GKN. 6853.1.27.2020                                               Busko-Zdrój, dnia 04.08.2020 r.

OGŁOSZENIE STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6 i ust. 7, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 779, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

 

6 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.27.2020 z dnia 4 sierpnia 2020 r.