Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.24.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.24.2020

W dniu 06.03.2020 roku Polska Społka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu ≤ 0,5 Mpa, na działce w miejscowości Zbludowice gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 30.03.2020 roku.

11 marca 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt f), znak sprawy: AB.6743.1.24.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.12.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.12.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko-Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym jak 1kV w ramach zadania: ,,Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój", na działkach położonych przy ulicy Słonecznej w Busku -Zdroju.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 27.03.2020 roku.

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.12.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.26.2020

Znak sprawy: AB.6743.1.26.2020

W dniu 26.03.2020 roku Polska Spolka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia o ciśnieniu ≤ 0,5 MPa, na działkach w Pacanowie.

31 marca 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a), znak sprawy: AB.6743.1.26.2020

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Znak sprawy: AB.6743.1.13.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój dokonala zgłoszenia robótt budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko - Zdrój" na działkach położonych w Busku - Zdroju przy ulicy Biwakowej, obręb 09.


Wycofano wniosek dnia 19.03.2020 r.

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Znak sprawy: AB.6743.1.14.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania: Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko - Zdrój", na działkach w miejscowości Bilczów, gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 25.03.2020 r.

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Znak sprawy: AB.6743.1.15.2020

W dniu 17.02.2020 roku Gmina Busko - Zdrój ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV w ramach zadania: "Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko - Zdrój" na działkach położonych w miejscowości Mikulowice, gmina Busko - Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 25.03.2020 r.

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 19a) ppkt a)

Protokół Nr 68/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 68/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 20 marca 2020 r.  [ PDF ]

27 marca 2020
Czytaj więcej o: Protokół Nr 68/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu