Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.4.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków odnośnie działek nr 1199, 1200 położonych w obrębie ewid. (0001) Nowy Korczyn gminy Nowy Korczyn, poprzez doprowadzenie do zgodności stanu w ewidencji gruntów i budynków odnośnie w/w działek zgodnie ze stanem prawnym wynikającym z dokumentów własności.

29 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.4.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów i budynków

Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2024 z dnia 17.05.2024 r.

Busko – Zdrój, dn. 17.05.2024 r.

STAROSTA BUSKI
Znak: AB.670.4.3.2024

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 311) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku poz. 572),

podaje się do publicznej
wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie

wniosku Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi rowerowej – Zadanie Nr 1 Solec-Zdrój – Piasek Mały,

w ramach inwestycji: ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego AB.670.4.3.2024 z dnia 17.05.2024 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.85.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.85.2024

W dniu 15.05.2024 roku Pani Elżbieta Rak dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1450 w miejscowości Skrobaczów gmina Stopnica.

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.85.2024

Protokół Nr 268/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 268/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2024 r.  [ PDF ]

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Protokół Nr 268/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Kontrola z przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Buskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Busku-Zdroju w 2024 r.

Podmiot przeprowadzający kontrolę:  Wojewoda Świętokrzyski

Zakres kontroli: Kontrola z przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Buskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Busku-Zdroju, przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2024 r.

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Kontrola z przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez Starostę Buskiego oraz Powiatową Komisję Lekarską w Busku-Zdroju w 2024 r.

Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych Powiatowi Buskiemu w 2010 r. w ramach sfinansowania wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Podmiot przeprowadzający kontrolę:  Wojewoda Świętokrzyski

Zakres kontroli: Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych Powiatowi Buskiemu w 2010 r. w ramach sfinansowania wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową, przeprowadzona w dniu 23 listopada 2010 r.

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Kontrola doraźna w zakresie prawidłowości wykorzystania środków dotacji przyznanych Powiatowi Buskiemu w 2010 r. w ramach sfinansowania wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.31.2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 288/4, nr 289/4 położone w obrębie Książnice, gmina Pacanów.

17 maja 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych