Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.5.2022 - Wykonanie obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB dla obrębu Widuchowa, gm. Busko-Zdrój – obszar wiejski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Celem prac jest cyfryzacja baz danych PZGiK polegająca na przetworzeniu dotychczasowych danych rastrowych, wektorowych i obiektowych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), w zakresie dotyczącym działek ewidencyjnych, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, do postaci zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych ewidencji gruntów i budynków.

Zakres prac do wykonania i wymagania dotyczące sposobu ich realizacji oraz sposób przekazania wyników opracowania zawiera załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia.

 

10 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe: GKN.6641.3.5.2022 - Wykonanie obiektowej mapy ewidencji gruntów i budynków zgodnej ze specyfikacją pojęciowego modelu danych EGiB dla obrębu Widuchowa, gm. Busko-Zdrój – obszar wiejski.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.126.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.126.2022

W dniu 15.06.2022 roku Pani Halina Pietrzyk dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 605 położonej przy ulicy Farnej w miejscowości Nowy Korczyn.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 05.07.2022r.

20 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.126.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.130.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.130.2022

W dniu 20.06.2022 roku Pan Adam Błachuciński dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 2149/2 położonej w miejscowości Widuchowa, gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 05.07.2022r.

21 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.130.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.129.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.129.2022

W dniu 20.06.2022 roku Pani Wiesława Bułaj dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 237 położonej w miejscowości Wełecz, gmina Busko-Zdrój.


Nie wniesiono sprzeciwu - potwierdzenie robót budowlanych z dnia 05.07.2022r.

21 czerwca 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.129.2022

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.58.2022

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 478 (działka sąsiednia 477), położonej w obrębie Gorysławice, gmina Wiślica.

5 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) znak sprawy: AB.6743.1.139.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.139.2022

W dniu 01.07.2022 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie gazociągu średniego ciśnienia, o ciśnieniu ≤ 0,5 MPa na działkach Nr 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301 w miejscowości Nieciesławce gm. Tuczępy.

5 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 1 pkt 2) lit. e) znak sprawy: AB.6743.1.139.2022

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.138.2022

Znak sprawy: AB.6743.1.138.2022

W dniu 01.07.2022 roku Pani Justyna Kaleta dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym na działce Nr 1203 położonej przy ulicy Tarnowskiej w miejscowości Nowy Korczyn.

5 lipca 2022
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.138.2022