Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.47.2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 285 położona w obrębie Książnice, gmina Pacanów, z działkami sąsiednimi m.in. działką nr 238/2.

12 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.46.2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 403 położona w obrębie Piasek Wielki, gmina Nowy Korczyn, z działkami sąsiednimi m.in. działką nr 404.

12 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Protokół Nr 1/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Protokół Nr 1/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 4 lipca 2024 r.  [ PDF ]

12 lipca 2024
Czytaj więcej o: Protokół Nr 1/2024 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Zawiadomienie GKN.683.6.2024 z dnia 11.07.2024 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W BUSKU-ZDROJU

Busko-Zdrój, dn. 11.07.2024 r.

Znak: GKN.683.6.2024

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za prawo własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 456/2 o powierzchni 23 m2, położonej w obrębie 09 miasta Busko-Zdrój, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Busko-Zdrój, na podstawie decyzji Nr 1/2023 Starosty Buskiego znak: AB.670.4.1.2023 z dnia 03.11.2023 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi rowerowej – Zbludowice-Busko-Zdrój.

12 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie GKN.683.6.2024 z dnia 11.07.2024 r.

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.120.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.120.2024

W dniu 27.06.2024 roku Pan Łukasz Czerwiński dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 61/2 w miejscowości Zwierzyniec, gmina Busko-Zdrój.


Wniosek wycofano dnia 12.07.2024 roku.

2 lipca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.120.2024

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.117.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.117.2024

W dniu 21.06.2024 roku Pan Piotr Tarapata dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 452/3 w miejscowości Wolica, gmina Stopnica.


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 11.07.2024 roku.

25 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.117.2024

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH, ZŁOŻONE W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA

 • Bydłosz Andrzej [ PDF ]
 • Fortuna Robert [ PDF ]
 • Gawin Maciej [ PDF ]
 • Jankowski Grzegorz [ PDF ]
 • Jewiarz Tadeusz [ PDF ]
 • Kański Artur [ PDF ]
 • Klimczak Stanisław [ PDF ]
 • Kolarz Jerzy [ PDF ]
 • Krupska Teresa [ PDF ]
 • Lasak Andrzej [ PDF ]
 • Leszczyński Ludomir [ PDF ]
 • Marzec Wiesław [ PDF ]
 • Mierzwa Tomasz [ PDF ]
 • Nalepa Olga [ PDF ]
 • Pałys Adam [ PDF ]
 • Skop Wiesław [ PDF ]
 • Wąsowicz Piotr [ PDF ]
 • Wiśniewska Małgorzata [ PDF ]
 • Wojtaś Krzysztof [ PDF ]
12 lipca 2024
Czytaj więcej o: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH, ZŁOŻONE W TERMINIE 30 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA ŚLUBOWANIA