Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

oferty realizacji zadania publicznego

pn. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych poprzez wydanie
przewodnika o atrakcjach turystycznych Ponidzia

zaproponowanego do realizacji przez

Buską Lokalną Grupę Działania "Słoneczny Lider"

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Starosta Buski informuje o podjęciu przez Radę Powiatu w Busku-Zdroju Uchwały nr LV/557/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027.

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.28.2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 142 położonej w obrębie Ostrowce, gmina Nowy Korczyn.

19 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Znak: GKN.6641.1.27.2024

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych / wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych działki ewidencyjnej nr 122/1 (działki sąsiednie nr nr 115, 116, 117, 118, 1165) położonej w obrębie Słupia, gmina Pacanów.

18 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.63.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.63.2024

W dniu 05.04.2024 roku Pani Karolina Kwiecień dokonała zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 1106 w miejscowości Czyżów gmina Stopnica.

 


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 18.04.2024 roku

10 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.63.2024

Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.62.2024

Znak sprawy: AB.6743.1.62.2024

W dniu 05.04.2024 roku Pan Robert Szostak dokonał zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce Nr 610 przy ulicy Długiej w miejscowości Owczary, gmina Busku-Zdroju.

 


Nie wniesiono sprzeciwu. Potwierdzenie robót z dnia 18.04.2024 roku.

10 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: Zgłoszenie z art. 29 ust. 3 pkt 3) lit. d) znak sprawy: AB.6743.1.62.2024

LVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Busko - Zdrój, dnia  17.04.2024 r.

Znak: BR.0002.1.56.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2023 roku, poz. 3781),

zwołuję
LVI Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu  26  kwietnia  2024  roku  o  godz.  11:00  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

17 kwietnia 2024
Czytaj więcej o: LVI Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju