Uchwała Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie ogłoszenia wyników czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

UCHWAŁA NR 211/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 października 2019 r.


w sprawie ogłoszenia wyników czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511) i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 688) uchwala się, co następuje:


§ 1. 

1. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza wyniki czwartego, otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego.
2. Nazwa organizacji pozarządowej, której przyznana zostaje dotacja w kwocie 20 000,00 zł:
"FUNDACJA GOSPODARCZA ŚW. BRATA ALBERTA", ul. Sienna 5, 25-725 Kielce.
3. Nazwa zadania publicznego: "Wsparcie działań z zakresu opieki paliatywnej skierowanej dla pacjentów przewlekle oraz nieuleczalnie chorych z terenu Powiatu Buskiego".

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl, stronie internetowej: www.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Do pobrania:

  • Uchwała [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2019-10-30
Data publikacji:2019-10-30
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:307