Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021 – 2025”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2020

Na podstawie art. 5a ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju, zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021 – 2025”.

Projekt „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021 – 2025” wraz z formularzem ankiety w sprawie konsultacji tegoż programu (plik do pobrania) zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.busko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie do 13 listopada 2020 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej,  ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, na wypełnionym formularzu ankiety w sprawie konsultacji (plik do pobrania), e-mailem: starostwo@powiat.busko.pl oraz faxem: 41 378 35 78.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

 

Załączniki do pobrania:

  1. Uchwała Nr 416/2020 Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28.10.2020r. [ PDF ]
  2. Projekt „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021 – 2025” [ PDF ]
  3. Ankieta w sprawie konsultacji Projektu „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021 – 2025” [ DOC ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-10-28
Data publikacji:2020-10-28
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:324