XLII Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 grudnia 2022

Busko - Zdrój, dnia 22.12.2022 r.

Znak: BR.0002.1.42.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XLII Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu 30 grudnia 2022 roku o godz. 9:00  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
 5. Przyjęcie protokołu z XLI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2022 roku. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/345/2022 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2022 - 2030. (projekt uchwały)
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na wydzierżawienie nieruchomości. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu na 2023 rok. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2023 rok. (projekt uchwały)
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zamknięcie Sesji.

 

Do pobrania:

 • Zawiadomienie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Biuro Obsługi Rady i Zarządu
Data utworzenia:2022-12-22
Data publikacji:2022-12-22
Osoba sporządzająca dokument:Barbara Banaś
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:433