Wykaz nieruchomości Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2023

Wykaz nieruchomości Powiatu Buskiego

przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Buskiego, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym.

Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
Opis
nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania
Termin zagospodarowania nieruchomości
Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy
Terminy
wnoszenia opłat
Zasady
aktualizacji
opłat
Informacje
o przeznaczeniu
oddania
w dzierżawę
1
Działka nr 26/5 położona w obrębie 12 miasta Busko-Zdrój objęta księga wieczystą nr KI1B/00053486/3.
0.0508 ha
Nieruchomość położona przy ul. Bohaterów Warszawy 67E zabudowana budynkiem handlowym wraz z miejscem postojowym utwardzonym kostką betonową.
Zgodnie z ustaleniami MPZP terenu obejmującego część miasta Busko-Zdrój nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy związanej z usługami.
Główne przeznaczenie nieruchomości to prowadzenie działalności handlowo-usługowej.
Na okres 3 lat na rzecz właściciela budynku znajdującego się na działce.
Miesięczny czynsz w wysokości 520,00 zł + podatek VAT
Do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego
Czynsz waloryzowany jest corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany komunikatem Prezesa GUS.
Obecna umowa dzierżawy wygasa
z dniem 31.01.2023 r. Jeżeli właściciel budynku znajdującego się na działce nie złoży wniosku o dzierżawę w terminie do dnia 20.01.2023 r. działka zostanie przeznaczona do dzierżawy w drodze przetargu.

Niniejszy wykaz zostaje zamieszczony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń starostwa oraz na na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Informację o zamieszczeniu wykazu tut. organ podaje również do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, tj. ,,Tygodnik Ponidzia”.

 

Do pobrania:

  • Wykaz nieruchomości Powiatu Buskiego przeznaczonych do wydzierżawienia [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2023-01-02
Data publikacji:2023-01-02
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Kocjan
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:174