Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 czerwca 2015
Starosta Buski działając na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), W związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) oraz art. 8 i 113 ust. 6 i ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) informuje, że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne W sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, położoną W Busku - Zdroju - obrębie 13, oznaczona jako działki ewidencyjne nr 184/2 o pow. 0,0153 ha i nr 184/4 o pow. 0,0135 ha, która z dniem 30 lipca 2014 r. stała się własnością Gminy Busko - Zdrój na podstawie decyzji Nr 3/13 Starosty Buskiego znak: AB.6740.15.3.2013 z dnia 24 czerwca 2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenów pod inwestycje W strefie A ochrony uzdrowiskowej W Busku - Zdroju”.

    

  • Ogłoszenie [ PDF

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-06-03
Data publikacji:2015-06-03
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1395