Informacje w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania rozchodow [2018]

  • Informacja zbiorcza za I kwartał [ PDF ]
  • Informacja zbiorcza za II kwartał [ PDF ]