Technika

Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl

http://www.zsp1busko.pl

 kierunki kształcenia:

 • technik ekonomista
 • technik hotelarstwa
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

nauczane języki obce:

 • język angielski,
 • język rosyjski,
 • język niemiecki,

koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne

koła zainteresowań:

 • Szkolny Klub Multimedialny Meg@ Bajt
 • Koło teatralne „Niech się kręci”
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Radio Bit
 • Szkolny Klub Europejski
 • Klub „Kulinarnych fascynacji”
 • Klub Młodego Dziennikarza
 • PCK, PTTK, ZHP
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • Szkolny Zespół Muzyczny
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe, salę fitness, siłownię, wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w zestawy multimedialne                    

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23 (piętro wydzielone wyłącznie dla uczniów ZSP 1).

Planowane kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 • sporządzanie potraw i napojów (w ramach zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych),
 • planowanie i realizacja usług w recepcji (w ramach zawodu Technik hotelarstwa),
 • prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu Technik ekonomista).

Szkoła współpracuje z:
- Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
- Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
- Travel Service z Krakowa  w zakresie organizacji praktyk zagranicznych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl


kierunki kształcenia:
 • technik informatyk
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka niemieckiego
 • języka angielskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • informatyczne
 • gastronomiczne
 • fizyczne

koła zainteresowań:

 • piłka siatkowa dziewcząt
 • tenis stołowy
 • piłka nożna chłopców
 • pływanie
 • piłka koszykowa chłopców
 • siłownia
 • piłka siatkowa chłopców
 • lekkoatletyka chłopców
 • zespół muzyczny
 • klub 4H
 • szkolne radio

Szkoła posiada:

 • internat
 • warsztaty
 • 4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
 • specjalistyczną pracownię gastronomiczną
 • specjalistyczne pracownie samochodowe

 

    Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

  Szkoła uczestniczy w projekcie"Nowoczesna szkoła zawodowa - nowoczesny region"  w ramach RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3 B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72,
fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

kierunki kształcenia:

 • technik budownictwa
 • technik hotelarstwa
 • technik geodeta
 • technik architektury krajobrazu
 • technik logistyk

nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • języka angielskiego
 • matematyczne

koła zainteresowań:

 • Koło budowlane
 • Szkolny Wolontariat
 • PCK
 • Zespół muzyczny
 • Szkolna drużyna reprezentacyjna
 • Piłka ręczna chłopców
 • Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
 • Zajęcia rekreacyjno-sportowe

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 3 pracownie komputerowe
 • nowoczesne pracownie projektowe
 • nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap) i pakiet OFFICE 365 dla szkół
 • 3 pracownie symulacyjne
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

 

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła organizuje zagraniczne staże w ramach programu Erasmus+.

Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Szkoła uczestniczy w projekcie  „Thinking beyond borders”  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła uczestniczy w projekcie „Świętokrzyscy hotelarze na rynku pracy”.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach oraz Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.