Technika

Technikum Nr 1
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Mikołaja Kopernika
w Busku –Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-378-79-20,21
fax: 0-41-378-33-01
e-mail: zsp1busko6@wp.pl
http://www.zsp1busko.pl


kierunki kształcenia:
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych


nauczane języki obce:
język angielski
język rosyjski
język niemiecki
język francuski


koła przedmiotowe:
języka polskiego
języka niemieckiego
historyczne
matematyczne
geograficzne


koła zainteresowań:
Szkolny Klub Multimedialny
koło teatralne „Żywego słowa”
Klub Europejski
koło „Kulinarnych fascynacji”
Firma symulacyjna
sekcja piłki siatkowej dziewcząt
sekcja piłki siatkowej chłopców
sekcja piłki koszykowej dziewcząt
sekcja piłki koszykowej chłopców


Szkoła posiada 3 pracownie komputerowe

Szkoła posiada internat

Uwaga!!!

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne:

Prowadzenie rachunkowości (w ramach zawodu technik ekonomista)

Planowanie i realizacja usług w recepcji hotelu (w ramach zawodu technik hotelarstwa)

Sporządzanie potraw i napojów (w ramach zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych) 

Szkoła uczestniczy w projekcie „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 2
w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych
w Busku – Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel. / fax: 0-41-378-43-86
e-mail: zsti@zsti.pl
http://www.zsti.pl


kierunki kształcenia:
technik informatyk
technik pojazdów samochodowych
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

nauczane języki obce:
język angielski
język niemiecki
język rosyjski

koła przedmiotowe:
polonistyczne
języka niemieckiego
języka angielskiego
języka rosyjskiego
historyczne
matematyczne
geograficzne
biologiczne
informatyczne
gastronomiczne
fizyczne

koła zainteresowań:
piłka siatkowa dziewcząt
tenis stołowy
piłka nożna chłopców
pływanie
piłka koszykowa chłopców
siłownia
piłka siatkowa chłopców
lekkoatletyka chłopców
zespół muzyczny
klub 4H
szkolne radio

Szkoła posiada:
internat
warsztaty
4 pracownie komputerowe (3 bazujące na systemie Windows, 1- MacOS)
specjalistyczną pracownię gastronomiczną
specjalistyczne pracownie samochodowe

Uwaga!!!

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne:

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (w ramach zawodu technik informatyk)

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (w ramach zawodu technik informatyk)

 

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (w ramach zawodu technik pojazdów samochodowych)

 

    Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

  Szkoła uczestniczy w projekcie „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.

---------------------------------------------------------------------------------------

Technikum Nr 3
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Bohaterów Warszawy 120,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 0-41-378-24-72,
fax: 0-41-378-85-15
e-mail: zstio@budowlanka.edu.plTen adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.budowlanka.edu.pl

 

kierunki kształcenia:
technik budownictwa
technik hotelarstwa
technik geodeta
technik architektury krajobrazu
technik chłodnictwa i klimatyzacji

nauczane języki obce:
język angielski
język niemiecki
język rosyjski

koła przedmiotowe:
polonistyczne
języka angielskiego
matematyczne

koła zainteresowań:
Koło budowlane
Szkolny Klub Obsługi Konsumenta
PCK
Zespół taneczny
Zespół muzyczny
Szkolna drużyna reprezentacyjna
Piłka ręczna chłopców
Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
Piłka koszykowa

Szkoła posiada:
bezprzewodowy dostęp do Internetu
3 pracownie komputerowe
nowoczesne oprogramowanie (obsługa hotelu CHART, CAD i GIS Driftsight, GstarCAD, AutoCAD, Winkalk, Ewmapa, Mikromap)
pracownie symulacyjne
internat
centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

 

Szkoła organizuje zagraniczne staże w ramach programu Erasmus+.


Szkoła posiada uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego.

Uwaga!!!

Szkoła organizuje kursy kwalifikacyjne:

Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu (w ramach zawodu technik architektury krajobrazu)

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (w ramach zawodu technik hotelarstwa)

Szkoła uczestniczy w projekcie „4 Professions 4 Great Future” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoła współpracuje z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach, Wyższą Szkołą Ekonomi, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach i Wyższą Szkołą Handlową w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych.