Informacje w zakresie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych oraz źródeł finansowania rozchodow [2019]

  • Informacja zbiorcza za I kwartał [ PDF ]