Zapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 października 2019

Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Nazwa projektu: „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.

Powiat Buski zaprasza do składania ofert cenowych na:

a. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę folderów z mapą powiatu buskiego
w ilości do 3 000 sztuk.

b. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych w ilości 5 sztuk.

c. Film reklamowy projektu wideo z wykorzystaniem drona i z profesjonalnym lektorem ok. 1,5 min. + licencja.

d. Spacer wirtualny prezentujący rezultaty projektu ok. 1,5 min. + licencja.

 

          Skan wypełnionego i podpisanego przez uprawnioną osobę formularza oferty należy wysłać na adres e-mail: starostwo@powiat.busko.pl, w temacie wiadomości należy napisać:

„Oferta do zapytania cenowego znak: IP.042.2.22.2019 z dnia 03.10.2019 r."

do dnia: 08.10.2019 r. do godz. 15:30. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki w wersji elektronicznej do zapytania:

 

Osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

Tadeusz Sempioł Kierownik Referatu Inwestycji i Promocji oraz Ilona Marzec inspektor w Referacie Inwestycji i Promocji, Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju; tel. 41-370-50-28, 41-370-50-49, promocja@powiat.busko.pl.


  • Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [ PDF ]
  • Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [ PDF ] - dodany w dniu 16.10.2019 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Referat Inwestycji i Promocji
Data utworzenia:2019-10-03
Data publikacji:2019-10-03
Osoba sporządzająca dokument:Ilona Marzec
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1781

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-10-16 12:12:53Mateusz OlszewskiDodano nowy protokół z wyboru najkorzystniejszej ofertyZapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2019-10-09 14:13:56Mateusz OlszewskiDodano protokół z wyboru najkorzystniejszej ofertyZapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego