Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2020

Busko – Zdrój, dnia 3 września 2020 r.

Znak: SOZ.4123.5.2020

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie Uchwały Nr 376/2020 z dnia 3 września 2020 r. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub umieszczonym w gminnej ewidencji zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego w 2020 roku.

1. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na dofinansowanie przedmiotowych prac w ramach niniejszego naboru wniosków wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wzór wniosku w sprawie przyznania dotacji określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043).

3. Wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2020 roku (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju).

4. Procedura weryfikacji i oceny wniosków w sprawie przyznania dotacji  określona została w uchwale Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju pod adresem: https://www.bip.powiat.busko.pl/   w zakładce „Prawo Lokalne” – „Uchwały i Zarządzenia”, Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiegooraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

5. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach niniejszego naboru wniosków realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 r.

6. Procedura związana z realizacją naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków realizowana jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (tel. 41 370-50-50 lub 41 370-50-45).

UWAGA!

Obowiązują nowe zasady oraz nowy druk wniosku, które określa Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043).

 

Złączniki :

  1. Uchwale Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego [ PDF ]
  2. Program Opieki nad Zabytkami na lata 2017-2020 [ PDF ]
  3. Wzór wniosku [ PDF ] [ DOC ] [ RTF ]
  4. Wzór sprawozdania [ PDF ] [ DOC ] [ RTF ]
  5. Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOC ]
  6. Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-09-03
Data publikacji:2020-09-03
Osoba sporządzająca dokument:Adrian Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1122