Przetarg nieograniczony: SOZ.272.4.2020 - Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju materiałów promocyjnych projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2020

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdrój materiałów promocyjnych projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi!”:

 1. Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 sztuk kalendarzy ściennych trójdzielnych na 2021 rok.
 2. Zaprojektowanie, wydrukowanie i dostawa 1 000 sztuk kalendarzy biurkowych na 2021 rok.
 3. Oznakowanie i dostawa 400 sztuk kalendarzy zeszytowych A-5 i A-4 na 2021 rok (po 200 szt.).
 4. Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 2 000 sztuk toreb bawełnianych z długim oraz krótkim uchwytem.
 5. Zaprojektowanie, oznakowanie i dostawa 300 sztuk toreb z juty z krótkim uchwytem.
 6. Oznakowanie i dostawa 500 szt. podkoszulków bawełnianych.
 7. Trwałe oznakowanie i dostawa 5 000 sztuk samozaciskowych opasek odblaskowych.
 8. Trwałe oznakowanie i dostawa 1 000 sztuk kamizelek odblaskowych.
 9. Zaprojektowanie, nadrukowanie i dostawa 500 sztuk pamięci USB 32 GB.
 10. Trwałe oznakowanie i dostawa 300 sztuk teczek formatu A-4 z ekoskóry.
 11. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 000 sztuk notesów formatu A-6.
 12. Zaprojektowanie, nadrukowanie i dostawa 1 000 sztuk notesów z magnesem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Powiat Buski – STOP koronawirusowi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 


Do pobrania

 • Ogłoszenie [ PDF ]
 • SIWZ [ PDF ] [ DOC ]
 • Załącznik nr 1 [ DOC ] - Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 [ DOCX ] - Wzór umowy
 • Załącznik nr 3 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 4 [ DOCX ] - Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia
 • Załącznik nr 5 [ DOC ] - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 6 [ DOC] - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  • Załącznik nr 6.1 [ DOC ] - Wzór napisów, znakowania i logotypów

 • Informacja dla Wykonawców nr 1 [ PDF ]

 • Informacja o otwarcia ofert [ PDF ]
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ PDF ]

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2020-11-04
Data publikacji:2020-11-04
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Kabat
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:391