Ogłoszenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 stycznia 2022

Busko-Zdrój, dnia 13.01.2022 r.

Znak: GKN.6853.39.2021

O G Ł O S Z E N I E
STAROSTY  BUSKIEGO

o  wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

Na podstawie art. 118a ust. 2 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia strony postępowania, że w dniu 12 stycznia 2022 r. została wydana decyzja administracyjna znak: GKN.6853.39.2021 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Siesławice, gmina Busko-Zdrój oznaczonej jako działka nr 384 o pow. 0.3200 ha, poprzez udzielenie inwestorowi Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, zezwolenia na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, mogą zapoznać się z treścią decyzji Starosty Buskiego znak: GKN.6853.39.2021 w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju – Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, z siedzibą przy alei Adama Mickiewicza 27, pokój nr 8 w godzinach urzędowania tut. Starostwa, tj. od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 15.30 w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2022-01-13
Data publikacji:2022-01-13
Osoba sporządzająca dokument:Mateusz Kocjan
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:31