Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2022

Busko – Zdrój, dnia 11 maja 2022 r.

Znak: SOZ.4123.4.2022

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków prowadzonego przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków na terenie Powiatu Buskiego w 2022 roku.

1. Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Powiatu Buskiego na dofinansowanie przedmiotowych prac w ramach niniejszego naboru wynosi 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wzór wniosku w sprawie przyznania dotacji określa załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043).

3. Wnioski, wraz z niezbędnymi załącznikami, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2022 roku (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju).

4. Procedura weryfikacji i oceny wniosków w sprawie przyznania dotacji  określona została w uchwale Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego (Dz. Urz. Woj. Św. 2020 r. poz. 3043) dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju pod adresem: https://www.bip.powiat.busko.pl/   w zakładce: „Prawo Lokalne” – „Uchwały i Zarządzenia”, Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiegooraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

5. Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w ramach niniejszego naboru wniosków realizowane będą w nieprzekraczalnym terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

6. Procedura związana z realizacją naboru wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków realizowana jest przez Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju (tel.: 41 370-50-50 lub 41 370-50-45).

 

Złączniki :

  1. Uchwała Nr 763/2022 z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach w roku 2022 [ PDF ]
  2. Uchwała Nr XVIII/201/2020 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub umieszczonych w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Buskiego [ PDF ]
  3. Wzór wniosku [ PDF ] [ DOC ] [ RTF ]
  4. Wzór sprawozdania [ PDF ] [ DOC ] [ RTF ]
  5. Klauzula informacyjna [ PDF ] [ DOC ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2022-05-11
Data publikacji:2022-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Adrain Lasak
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:56