Zaproszenie do zgłaszania przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2023

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku przez w/w podmioty w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji ekologicznej.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z załączonym drukiem w nieprzekraczalnym terminie do 27 marca 2023 roku.

 

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15,
28 - 100 Busko – Zdrój.

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie z załącznikami [ ODT ] [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2023-03-17
Data publikacji:2023-03-17
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:403