Zapytanie ofertowe znak: GKN.6641.3.5.2024 (II) - Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2024

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej do regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”:

 • Wykonanie podziału działki nr 728/22 położonej w obrębie Wierzbica, gm. Tuczępy powiat buski, woj. świętokrzyskie stanowiącej część drogi powiatowej nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów - Grzybów” zgodnie ze wstępnym projektem podziału zatwierdzonym zgodą PKP S.A. Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie z ww. działki części zajętej pod drogę powiatową nr 0860T na długości ok. 0,13 km.
 • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, celem przygotowania wniosków o wydanie decyzji przez Wojewodę Świętokrzyskiego w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) w stosunku do działek nr: 728/21, 728/22, położonych w obrębie Wierzbica, gmina Tuczępy, powiat buski, woj. świętokrzyskie zajętych przed dniem 1 stycznia 1999r. pod drogę powiatową nr 0860T pn. „Kargów – Tuczępy – Dobrów – Grzybów”.
 • Zapytanie ofertowe [ PDF ] [ DOC]
  • Załacznik nr 1 [ DOC ] – klauzula informacyjna (RODO)
  • Załacznik nr 2 [ DOC ] – wzór oferty
  • Załacznik nr 3 [ DOC ] – oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych
  • Załacznik nr 4 [ DOC ] – projekt umowy
  • Załącznik nr 5 [ PDF ] – Wstępny projekt podziału dz. 728/22.

 • Zawiadomienie o wyniku postępowania [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2024-05-22
Data publikacji:2024-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Stojek
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:124