Obwieszczenie KI.ZUZ.4210.25.2024.AM z dnia 4 lipca 2024r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lipca 2024

Kielce, 4 lipca 2024r.

KI.ZUZ.4210.25.2024.AM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 ze zm.) w związku z art. 401 ust. 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia o wydaniu decyzji znak: KI.ZUZ.4210.25.2024.AM z dnia 04.07.2024r., którą udzielono na rzecz NEXERA Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Nidy nowego obiektu budowlanego, w przedmiocie wykonania mikrokanalizacji 7x14/10 wraz z infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi na dz. ewid. nr: 717, 715, 714, 651, 712, 340, 738, 370/1, 370/2, 369, obręb 0019 Sępichów, jednostka ewidencyjna: 260103_5 Nowy Korczyn – obszar wiejski, gm. Nowy Korczyn, powiat buski oraz na dz. ewid. nr 820/2, obręb 0018 Szczytniki, jednostka ewidencyjna: 260108_5 Wiślica – obszar wiejski, gm. Wiślica, powiat buski, woj. świętokrzyskie, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 1 Powszechny Dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1:  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Do pobrania:

  • Obwieszczenie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wody Polskie
Data utworzenia:2024-07-08
Data publikacji:2024-07-08
Osoba sporządzająca dokument:Anna Pyrz
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:22