Archiwum zamówien publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2012 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW.

2016-06-17

Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2012 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW.

3.1.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja użytków zalesionych w 2012 roku w ramach działania 221 PROW „Zalesianie gruntów rolnych” oraz 223 PROW „Zalesianie gruntów innych niż rolne” na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju  obszarów wiejskich z  udziałem  środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz. 173  z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie aktualizacji użytków rolnych zalesionych w 2012 roku w ramach działania 221 PROW oraz 223 PROW.

Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

2016-06-24

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do wprowadzenia zmiany w części kartograficznej ewidencji gruntów odnośnie działki nr 584/3 położonej w obrębie Kuchary gm, Stopnica.  
  2. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczącej działki oznaczonej nr 126/1 we wsi Kwasów  gm. Pacanów (zgodnie ze stanem prawnym).

 

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

2016-07-26

Zapraszamy do składania ofert na dostawę nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej książkami zgodnie z opisem i wykazem stanowiącymi załączniki nr 1 - 6 do zapytania ofertowego w związku z realizacją umowy nr 1/P w sprawie udzielenia w 2016 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zawartej 24 maja 2016 r. na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

2016-09-15

Zapraszamy do składania ofert na dostawę nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej książkami zgodnie z opisem i wykazem stanowiącymi załączniki nr 1 - 6 do zapytania ofertowego w związku z realizacją umowy nr 1/P w sprawie udzielenia w 2016 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zawartej 24 maja 2016 r. na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

2016-09-29

Zapraszamy do składania ofert na dostawę nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) zwanych dalej książkami zgodnie z opisem i wykazem stanowiącymi załączniki nr 1 - 6 do zapytania ofertowego w związku z realizacją umowy nr 1/P w sprawie udzielenia w 2016 roku wsparcia finansowego z dotacji celowej budżetu państwa organom prowadzącym szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zawartej 24 maja 2016 r. na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz §13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert na "Zakup nowości wydawniczych"

Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu "Dobry Zawód - Lepsze Życie"

2016-10-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa trzech samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III"

2016-10-06

3.1. Przedmiot zamówienia

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych wyprodukowanych w roku 2016, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodów osobowych dla SOSW w Broninie, SOSW w Busku –Zdroju i DPS w Gnojnie

3.1.2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

3.1.3 Przeznaczenie pojazdu

Pojazdy przeznaczone są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa trzech samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III"

Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa trzech samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III”

2016-10-28

3.1. Przedmiotem zamówienia

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 szt. fabrycznie nowych, nieużywanych wyprodukowanych w roku 2016, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych samochodów  osobowych dla  SOSW w Broninie,  DPS w Gnojnie i SOSW w Busku -Zdroju

3.1.2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

3.1.3  Przeznaczenie pojazdu

Pojazdy przeznaczone są do przewozu osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup i dostawa trzech samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „ Program wyrównywania różnic między regionami III”

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej

2016-11-04

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego oraz jednostek organizacyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

Wspólny Słownik zamówień CPV

  • 09000000-3 – produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
  • 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

2016-11-07

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO  dla obiektówwskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ( umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), Kodeksu Cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

Powiat Buski  oraz jednostki wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ będą zawierać odrębne umowy wynikające z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ POWIATU BUSKIEGO

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:13313