Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-10-28
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: AB.6740.15.3.2013
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w na działkach Nr 168/6, 168/2, 168/1, 202, 207/1, 207/2, 204, 154/3, 123/3, 123/2, 123/1, 37, 208/1, 180, 183/4, 179/23, 164/1, 168/7, 168/9, 168/11, 168/12, 169/2, 170/1, 171/2, 171/4, 179/13, 179/15, 179/17, 179/20, 179/22, 179/24, 179/26, 179/28, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 184/2, 184/4, 188/1, 188/3, 188/5, 189/1, 190/2, 205/1, 205/3, 213/1, 213/3, 215/1 obręb 13 w Busku-Zdroju oraz na działkach Nr 293/4, 293/14, 294/3, 295/3, 296/3, 532, 297/5, 298/1, 298/3, 299/1, 299/3, 300/2, 300/4, 300/5, 179/1 obręb 32 Siesławice w ramach zadania pn: ,,Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju”.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-10-24
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: AB.6740.15.2.2013
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. ,,Rozbudowa ulicy Armii Krajowej – Etap II w Busku-Zdroju” wraz z infrastrukturą na działkach Nr 9/2, 8/8, 8/6, 9/7, 10/1 obr 09 (działki przeznaczone pod projektowaną ulicę) oraz na działkach Nr 551/1, 24, 455, 550, 118/1, 118/2 (działki przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii oraz infrastruktury w granicach czasowego zajęcia terenu).
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-09-27
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak: AB.6740.15.1.2013
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Grotta w Busku-Zdroju wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu na działkach Nr: 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 64, 65, 66, 67, 551/1, 46, 90/8, 48, 45/19, 554, 35/3.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-09-23
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie:
wniosku Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej  polegającej na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w  na działkach Nr 168/6, 168/2, 168/1, 202, 207/1, 207/2, 204, 154/3, 123/3, 123/2, 123/1, 37, 208/1, 180, 183/4, 179/23, 164/1, 168/7, 168/9, 168/11, 168/12, 169/2, 170/1, 171/2, 171/4, 179/13, 179/15, 179/17, 179/20, 179/22, 179/24, 179/26, 179/28, 183/3, 183/5, 183/7, 183/9, 184/2, 184/4, 188/1, 188/3, 188/5, 189/1, 190/2, 205/1, 205/3, 213/1, 213/3, 215/1 obręb 13 w Busku-Zdroju oraz na działkach Nr 293/4, 293/14, 294/3, 295/3, 296/3, 532, 297/5,  298/1, 298/3,  299/1, 299/3, 300/2, 300/4, 300/5, 179/1 obręb 32 Siesławice w ramach zadania pn: ,,Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku-Zdroju”. Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-09-10
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie
wniosku Gminy Busko-Zdrój o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na ,,Rozbudowie ulicy Armii Krajowej – Etap II w Busku-Zdroju” wraz z infrastrukturą na działkach Nr 9/2, 8/8, 8/6, 9/7, 10/1 obr 09 (działki przeznaczone pod projektowaną ulicę) oraz na działkach Nr 551/1, 24, 455, 550, 118/1, 118/2 obr 09 (działki przeznaczone pod przebudowę dróg innej kategorii oraz infrastruktury w granicach czasowego zajęcia terenu).
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-09-06
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji znak:AB.6740.1.291.2013 w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pod nazwą:
budowa stacji demontażu i złomowania zużytych pojazdów (autozłom) (kategorii XXII-ej) w zakresie: budowy hali demontażu pojazdów samochodowych z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. , c.o. , wentylacji mechanicznej , elektryczną wraz z boksami na odpady niebezpieczne oraz budowy zbiornika na nieczystości ciekłe , budowy przyłączy wod-kan. , eNn i utwardzenia terenu na dz.Nr 638/1 i 644/2 w Jarosławicach gm.Tuczępy,
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

2013-08-02
Podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą :
”Budowa stacji demontażu i złomowania zużytych pojazdów (autozłom) (kat.XXII-ej) w zakresie :
budowy hali demontażu pojazdów samochodowych z wewnętrznymi instalacjami wod-kan. , c.o. , wentylacji mechanicznej , elektryczną wraz z boksami na odpady niebezpieczne oraz budowy zbiornika na nieczystości ciekłe budowy przyłączy wod-kan , eNn i utwardzenia terenu na dz.Nr 638/1 i 644/2 w Jarosławicach gm.Tuczępy”
Czytaj więcej o: Obwieszczenie (Wydział Architektury i Budownictwa)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:11145