Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.57.2020

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.57.2020                                                                Busko-Zdrój, dnia 02.12.2020 r.

OGŁOSZENIE
STAROSTY BUSKIEGO
o zamiarze wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.)

Starosta Buski

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 919 o pow. 0,05 ha, położonej w obrębie 0027 Sroczków, gm. Pacanów,  poprzez udzielenie inwestorowi, tj. Urząd Miasta i Gminy Pacanów zezwolenia na wykonanie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z zasuwami i nadziemnymi hydrantami p.poż., która jest realizowana w ramach planowej inwestycji celu publicznego pod nazwą ,,Budowa odcinka uzupełniającej sieci wodociągowej w miejscowości Kwasów gmina Pacanów.”.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Starosty Buskiego o zamiarze wszczęcia postępowania GKN.6853.1.57.2020

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.31.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.30.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.30.2020 z dnia 27.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 569 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.31.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.30.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.30.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.30.2020 z dnia 27.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 569 o pow. 0,0300 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.30.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.29.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.29.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.29.2020 z dnia 27.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 572 o pow. 0,0900 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.29.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.28.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.28.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.28.2020 z dnia 27.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 772 o pow. 0,1500 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.28.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.27.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.27.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.27.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 779 o pow. 0,2000 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.27.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.26.2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-12-03

Znak: GKN.6853.1.26.2020                                                           Busko-Zdrój, dn. 30.11.2020 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)w związku z art. 124 ust. 1 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990)

S T A R O S T A   B U S K I
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.26.2020 z dnia 26.11.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 866/1 o pow. 0,1400 ha, położonej w obrębie 0041 Widuchowa, gm. Busko-Zdrój, posiadającej nieuregulowany stan prawny, poprzez udzielenie zezwolenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. na przeprowadzenie przewodów i urządzeń służących do przesyłania gazu ziemnego tj. gazociągu średniego ciśnienia w zakresie średnic PE dn 63-110 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ustanowienie pasa strefy kontrolowanej gazociągu.

 

Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Buskiego GKN.6853.1.26.2020 z dnia 30.11.2020 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:50083