Archiwum

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-10

Znak: GKN.6853.1.3.2014

Na podstawie art. 124 ust. 1, art. 124 ust. 1b i art. 124a w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Bogdanowicza, orzekam:

Czytaj więcej o: Decyzja (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-12-01
Starosta Buski zawiadamia, że:
przygotowany został materiał dowodowy w sprawie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za udział w 1/8 części działki nr 62 o pow. 378 m2, położonej w Busku-Zdroju w obrębie 09, która stała się z mocy prawa własnością Gminy Busko-Zdrój na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Buskiego Nr AB6740.15.1.2013 z dnia 27.09.2013 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy łączącej ulicę Armii Krajowej z ulicą Grotta w Busku-Zdroju wraz z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu, stanowiącej współwłasność Pana Jerzego Jemielewskiego o nieustalonym adresie.
Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-11-10
Starosta Buski zawiadamia, że:
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju, Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Kopernika 2, pokój nr 18 (II piętro) w terminie od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 19 grudnia 2014 roku (w dni robocze) w godzinach 9:00 - 15:00, zostanie wyłożony do publicznego wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów w zakresie pozyskania danych dotyczących budynków i lokali oraz aktualizacji użytków gruntowych na terenach zabudowanych, budynków i lokali położonych w gminie Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie
Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-11-06

Starosta Buski zwołuje w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 12:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kikowie zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Kików, gmina Solec-Zdrój, Powiat Buski.

Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-10-17
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach po rozpatrzeniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10.10.2014 r. odwołania od decyzji Starosty Buskiego z dnia 24.07.2014r. znak: GKN 6017-14/09 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego KIKÓW, gmina Solec-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie. Czytaj więcej o: Ogłoszenie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-09-15
Starosta Buski zawiadamia, że od decyzji z dnia 24 lipca 2014 r. znak: GKN.6017-14/09 w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów obrębu ewidencyjnego KIKOW, gmina Solec- Zdrój, wniesiono odwołanie. Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

2014-09-09
Starosta Buski zwołuje w dniu 24 września 2014 roku (środa) o godz. 18:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w KIKOWIE, zebranie uczestników scalenia gruntów obrębu Kikówów, Gmina Solec-Zdrój, Powiat Buski.  Czytaj więcej o: Zawiadomienie (Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:8691