Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej.

2015-11-06

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 13 listopada 2015 roku.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej.

Ogłoszenie o konkursie (Zarząd Powiatu)

2015-11-06

Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju
Uchwałą Nr 237/2015 z dnia 4 listopada 2015 roku [ PDF ] Ogłasza otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konkursie (Zarząd Powiatu)

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020".

2015-10-15

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020".

Projekt programu wraz z formularzem ankiety w sprawie konsultacji (plik do pobrania) zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.busko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.powiat.busko.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2016 – 2020".

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (Zarząd Powiatu)

2015-06-05

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
ZARZĄD POWIATU
W BUSKU - ZDROJU

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.) oraz rozdziału XI Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011 - 2015, przyjętego uchwałą nr Il/9/2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku;

ZAPRASZA

Przedstawieieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do pracy w Komisji Konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej (Zarząd Powiatu)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:62440