Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ DLA POWIATU BUSKIEGO

2020-09-30

W piątek 25.09.2020 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Busku przekazali na ręce przedstawiciela Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju środki ochrony osobistej: maski chirurgiczne, przyłbice, gogle (okulary ochronne), kombinezony ochronne oraz fartuchy flizelinowe.

Czytaj więcej o: ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ DLA POWIATU BUSKIEGO

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

2020-09-25

Uchwała Nr 396/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

2020-08-27

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania z zakresu działalności wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejpod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Uchwała Nr 371/2020 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 r.

2020-08-27

Uchwała Nr 371/2020
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Pacanowie do potrzeb związanych z jego użytkowaniem.

Czytaj więcej o: Uchwała Nr 371/2020 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Ułatwienia w przyjeździe pracowników sezonowych do Polski

2020-05-13

1460x616

We współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowaliśmy wytyczne dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych. Wytyczne te są odpowiedzią na sytuację zagrożenia wirusem SARS COV-2 oraz potrzebę zapewnienia pracowników głównie przy zbiorach owoców miękkich – mówi minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

2020-05-04

Informacja dla organizacji pozarządowych, którym udzielone zostaną  dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

W związku z podjętą przez Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju Uchwałą Nr 306/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku informuję, że organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, którym udzielone zostaną dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku, proszone są przed zawarciem umowy o kontakt telefoniczny z Wydziałem merytorycznym Starostwa Powiatowego Busku – Zdroju, odpowiadającym zakresowi realizowanego zadania publicznego:
    • kultura oraz kultura fizyczna i turystyka - Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - tel. 41 370 50 43;
    • ochrona i promocja zdrowia - Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej - tel. 41 370 50 45;
    • edukacja ekologiczna - Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tel. 41 370 50 65.


UCHWAŁA NR 306/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku.

Czytaj więcej o: Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku

KORONAWIRUS – PLACÓWKI SENIORALNE - kilka porad dla osób prowadzących i personelu

2020-04-06

Zagrożeniem dla podopiecznych i personelu jest „pacjent 0”, którym może być osoba nieświadoma kontaktu z kimś już chorym i która przyjdzie do placówki. Może to być odwiedzający lub pracownik. Właśnie profilaktyka przed przeniesieniem zakażenia w okresie bezobjawowym, jeszcze przed wystąpieniem fazy gorączkowej, kiedy pojawia się nosicielstwo jest celem skuteczniejszej ochrony.

  • KORONAWIRUS – PLACÓWKI SENIORALNE kilka porad dla osób prowadzących i personelu [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-24
Data publikacji:2015-05-24
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:62437