Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016

Zarząd Powiatu:

 • Gajek Krzysztof [ PDF ]
 • Gwóźdź Robert [ PDF ]
 • Klimczak Stanisław [ PDF ]
 • Kolarz Jerzy [ PDF ]
 • Marzec Wiesław [ PDF ]

Radni:

 • Duda Roman [ PDF ]
 • Eliasz Krzysztof [ PDF ]
 • Gądek Andrzej [ PDF ]
 • Gajek Krzysztof [ PDF ]
 • Grochowina Tadeusz [ PDF , Korekta oświadczenia - złożone w związku z objęciem mandatu radnego ], [ PDF - oświadcznie za 2015r. ]
 • Gwóźdź Robert [ PDF ]
 • Jankowski Grzegorz [ PDF ]
 • Jaworski Jarosław [ PDF ]
 • Kasperczyk Kamil [ PDF ]
 • Klimczak Stanisław [ PDF ]
 • Kolarz Jerzy [ PDF ]
 • Kordos Jerzy [ PDF ]
 • Lasak Grzegorz [ PDF - złożone w związku ze zrzeczeniem się mandatu rednego ], [ PDF - oświadcznie za 2015r. ]
 • Ludomir Leszczyński [ PDF ]
 • Majcherczak Bogusława [ PDF - złożone w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnej ]
 • Marzec Wiesław [ PDF ]
 • Moskal Stanisław [ PDF ]
 • Wach Jacek [ PDF - złożone w związku z objęciem mandatu radnego], [ PDF - oświadcznie za 2015r.]
 • Wąsowicz Piotr [ PDF ]
 • Wojtaś Krzysztof [ PDF ]
 • Zioło Zbigniew [ PDF ]

Sekretarz:

 • Służalski Jerzy [ PDF ]

Skarbnik:

 • Polniak Artur [ PDF ]

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 • Bebel Helena [ PDF ]
 • Bilewski Andrzej [ PDF ]
 • Czyrny Jolanta [ PDF ]
 • Galant Tomasz [ PDF ]
 • Grochowska Grażyna [ PDF ]
 • Kozioł Stanisław [ PDF ]
 • Kwiatkowska Justyna [ PDF ]
 • Maślicha Jolanta [ PDF ]
 • Pałka Sylwester [ PDF ]
 • Smulczyński Andrzej [ PDF ]
 • Szostak Marian [ PDF ]
 • Tułak Krzysztof [ PDF ]
 • Waga Wiesław [ PDF ]
 • Wojciechowski Grzegorz [ PDF ]
 • Wójcik Teresa [ PDF ]
 • Wojnowska Lucyna [ PDF ]
 • Zeljaś Piotr [ PDF ]