Zamówienia publiczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przetarg nieograniczony: ZP.272.19.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB

2019-10-30

Opis przedmiotu zamówienia.

Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB lub poprawę jakości i aktualności baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do zgodności z pojęciowym modelem danych EGiB, określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków”

 

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.19.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez utworzenie baz danych EGiB

Przetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

2019-10-18

1)     Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje cztery jednostki ewidencyjne podzielone na dwa zadania, wyszczególnione w załączniku nr 1 do OPZ.

Zadanie 1 – Nowy Korczyn

a)   Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT,

b)   Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

Zadanie 2 - Pacanów

a)   Utworzenie inicjalnej bazy GESUT dla jednostek ewidencyjnych, zgodnej z obowiązującym modelem pojęciowym danych GESUT,

b)   Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez Wykonawcę zbiorów inicjalnej bazy GESUT.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.18.2019 - Utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych GESUT

Przetarg nieograniczony: ZP.272.17.2019 - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

2019-10-17

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych wszystkich wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2019r. poz. 546) w tym dorabianie wtórników tablic rejestracyjnych. Wykonane tablice muszą spełniać warunki określone w w/w rozporządzeniach.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.17.2019 - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Zapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

2019-10-03

Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne”, działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Nazwa projektu: „Budowa nowego budynku kształcenia zawodowego, budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, dobudowa do hali sportowej siłowni oraz wymiana posadzki sportowej, remont warsztatów na potrzeby szkolnictwa zawodowego, zakup wyposażenia do celów dydaktycznych”.

Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe Promocja Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Przetarg nieograniczony: ZP.272.16.2019 - Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

2019-08-29

Przedmiotem zamówienia

3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych wyprodukowanych w roku 2019, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych dwóch samochodów  osobowych dla  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie

3.1.2 Samochody nie mogą pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży samochodów i muszą mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

3.1.3  Przeznaczenie pojazd.

Pojazdy przeznaczone są do przewozu osób niepełnosprawnych.

3.1.4 Warunki eksploatacji.

Pojazd musi  być przystosowany do:

1) eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

2)  jazdy po drogach twardych i gruntowych,

3) przechowywania na wolnym powietrzu,

4) mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.16.2019 - Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Ogłoszenie o zamówieniu: ZOZ/DO/OM/ZP/30/19 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi

2019-08-13

Ogłoszenie: 583371-N-2019 z dnia 2019-08-07 r.

Przedmiot zamówienia: Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.

Numer referencyjny: ZOZ/DO/OM/ZP/30/19

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu: ZOZ/DO/OM/ZP/30/19 - Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi

Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

2019-08-05

Opis przedmiotu zamówienia.

„Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT”.

Czytaj więcej o: Przetarg nieograniczony: ZP.272.15.2019 - Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-08
Data publikacji:2015-05-08
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:111210