Uchwały Rady Powiatu za 2006 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr I/1/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/2/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5
 • Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/277/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr I/5/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/6/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/7/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Starosty Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/8/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/9/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/10/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/11/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/12/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/13/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/14/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/15/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/16/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do dokonywania czynności w sprawach zakresu prawa pracy Starosty (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/17/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5, Załącznik6
 • Uchwała Nr II/18/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie odwołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/19/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr III/20/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr III/21/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr III/22/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju i ustalenia terminu pierwszego posiedzenia (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr III/23/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2007 roku” (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr III/24/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego szkołom i placówkom oświatowym (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III/25/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkom wymiarze godzin (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III/26/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2007 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr III/27/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/277/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr III/28/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr III/29/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów (pdf)Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2043