Uchwały Rady Powiatu za 2007 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 maja 2015
 • Uchwała Nr IV/30/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik3a, Załącznik4, Załącznik5, Załącznik6, Załącznik7, Załącznik8, Załącznik9, Załącznik10, Załącznik11, Załącznik12
 • Uchwała Nr IV/31/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na 2007 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr IV/32/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji na 2007 rok (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5, Załącznik6
 • Uchwała Nr IV/33/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/278/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej Ludwinów – Parchocin – Podwale o długości 2 922 mb do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IV/34/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej Ludwinów – Parchocin – Podwale o długości 2 922 mb do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IV/35/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Busku-Zdroju w roku 2006 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr IV/36/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IV/37/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie przekazania zadania publicznego Powiatowi Kazimierskiemu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/38/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IV/30/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4
 • Uchwała Nr V/39/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5
 • Uchwała Nr V/40/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie Programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr V/41/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr V/42/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr V/43/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów na realizację zadania z zakresu kultury (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/44/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2002 roku w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr V/45/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/46/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr V/47/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przypadających powiatowi buskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w roku 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr V/48/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku lustracyjnym (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/49/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Powiatu Buskiego we władzach Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/50/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju na współfinansowanie programu pod nazwą „Program poprawy jakości, dostępu do świadczeń zdrowotnych i badań profilaktycznych w ZOZ w Busku-Zdroju” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr V/51/2006 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/52/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/53/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/54/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem na okres powyżej 3 lat (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/55/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2007 – 2011” pod nazwą „RÓWNOŚĆ SZANS” (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik, Załącznik1
 • Uchwała Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007 -2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr VII/57/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego do roku – 2010” (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr VII/58/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr VII/59/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VII/60/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5
 • Uchwała Nr VIII/61/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/62/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/63/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/64/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/65/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr VIII/66/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3
 • Uchwała Nr IX/67/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IX/68/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IX/69/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IX/70/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4, Załącznik5
 • Uchwała Nr IX/71/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku–Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr IX/72/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr IX/73/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2
 • Uchwała Nr IX/74/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1, Załącznik2, Załącznik3, Załącznik4
 • Uchwała Nr IX/75/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Buskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za pierwsze półrocze (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr IX/76/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz parkowanie ich na parkingu strzeżonym (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr X/77/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w uchwale nr IX/70/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr X/78/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7
 • Uchwała Nr X/79/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr X/80/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr X/81/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr X/82/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2007 rok w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr X/83/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr X/84/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/37/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 23 lutego 2007 r. w sprawie przekazania zadania publicznego Powiatowi Kazimierskiemu (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr X/85/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z 29 marca 2007 ro. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Busko-Zdrój na realizację zadań z zakresu kultury (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1
 • Uchwała Nr X/86/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej granica gminy Staszów – Lenartowice – Niziny – droga wojewódzka Nr 757 Opatów – Staszów – Stopnica o odległości 1 100 mb do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5
 • Uchwała Nr XI/88/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIX/134/2004 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie określenia wysokości diety dla radnych Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XI/89/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 października 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XII/90/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6
 • Uchwała Nr XII/91/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XII/92/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XII/93/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XII/94/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr XII/95/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr XII/96/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2008 r.” (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr XII/97/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XII/98/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowego Konkursu „LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIII/99/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3 , Załącznik4 , Załącznik5 , Załącznik6 , Załącznik7 , Załącznik8 , Załącznik9
 • Uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2007 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Busko-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/101/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania w roku 2008 dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XIII/102/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie gospodarowania środkami przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XIII/103/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Buskiego do realizacji przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego zadania „Kampania promocyjna Województwa Świętokrzyskiego” w latach 2008-2010 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XIII/104/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/56/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Powiatu Buskiego na lata 2007-2013 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XIII/105/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XIII/106/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XIII/107/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwiedzenia wartości jednego punktu dla pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2 , Załącznik3
 • Uchwała Nr XIII/108/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Powiatu w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/109/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIII/110/2007 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w projekcie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIV/111/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIV/112/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIV/113/2007 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/22/2006 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju i ustalenia terminu pierwszego posiedzenia (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIV/114/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości punktu dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr XIV/115/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w prowadzonych przez Powiat Buski szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr XIV/116/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Buskiego niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIV/117/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Busku–Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1
 • Uchwała Nr XIV/118/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Busku–Zdroju (pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr XIV/119/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 29 marca 2007 roku (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik , Załącznik1
 • Uchwała Nr XIV/120/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia projektu zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1 , Załącznik2
 • Uchwała Nr XIV/121/2007 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2007 (pdf) Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik1

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-21
Data publikacji:2015-05-21
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2716