Uchwały Rady Powiatu za 2010 rok

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr I/1/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/3/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Starosty Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/4/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/5/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr I/6/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik , Uzasadnienie
 • Uchwała Nr II/7/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3
 • Uchwała Nr II/8/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego na rok 2010 Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik 1 , Załącznik 2 , Załącznik 3 , Załącznik 4 , Załącznik 5 , Załącznik 6 , Załącznik 7 , Załącznik 8 , Załącznik 9 , Załącznik 10 , Załącznik 11
 • Uchwała Nr II/9/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2011-2015" Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik 1
 • Uchwała Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansowo - Budżetowej Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/12/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/14/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Bezrobocia, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/330/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie, Załącznik 1 , Załącznik
 • Uchwała Nr II/17/2010 Rady Powiatu w Busku–Zdroju z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/379/2010 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III / 18 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego na rok 2010. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2
 • Uchwała Nr III / 19 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2 , Załącznik nr 3
 • Uchwała Nr III / 20 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III / 21 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wydatków budżetu Powiatu Buskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik nr 1 , Załącznik nr 2
 • Uchwała Nr III / 22 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014”. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie , Załącznik
 • Uchwała Nr III / 23 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III / 24 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju i ustalenia terminu pierwszego posiedzenia. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III / 25 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/330/2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 marca 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • Uchwała Nr III / 26 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie
 • Uchwała Nr III / 27 / 2010 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju. Plik pdf w nowym oknie
  Uzasadnienie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2960