OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI - KT.7135.5.2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2017

Busko-Zdrój, 21.06.2017r.

KT.7135.5.2017

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI RUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 105 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 599 z późn. zm.), w związku z § 3 pkt 1 lit. a) i § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 265 z późn. zm.), Starosta Powiatu Buskiego podaje do publicznej wiadomości, że odbędzie się sprzedaż z wolnej ręki wymienionej poniżej ruchomości, która została zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, po przepadku na rzecz Powiatu Buskiego w trybie określonym w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 128 ze zmianami) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju:

- rodzaj pojazdu: motorower
- marka: Yamaha,
- model: MBK Flipper,
- pojemność silnika: 49ccm/ 2kW,
- nr identyfikacyjny VIN: VG5SA03F000004139,
- liczba cylindrów: 1,
- rok produkcji: 2007,
- przebieg rzeczywisty: 9318km,
- stan techniczny: pojazd uszkodzony.

   Zajętą ruchomość organ egzekucyjny sprzedaje z wolnej ręki po cenie określonej przez ten organ, jednak nie niższej od 1/3 jej wartości szacunkowej.

Pojazd wyceniony został przez Biegłego Skarbowego na kwotę 600,00 zł (słownie: sześćset złotych).

Organ egzekucyjny ustala cenę ww. ruchomości na kwotę 600,00 zł (słownie: sześćset złotych ).

    Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na pojazd” można składać do dnia 29 czerwca 2017r. do godz. 8:30 na biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, (na parterze). Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 29 czerwca 2017r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju w sali konferencyjnej pokój nr 1 (na parterze). Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą uwzględniane.

Nabywcą ruchomości zostanie osoba, której oferta zawierająca w/w cenę zostanie złożona jako pierwsza.

    Starosta Buski zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia, lub przerwania sprzedaży bez podania przyczyny, nie odpowiada za wady ukryte w w/w pojeździe oraz nie udziela gwarancji ani rękojmi na sprzedaną ruchomość.

W/w ruchomość można oglądać na parkingu:

Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju
Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój,

po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr telefonu (41) 3705047, w obecności wyznaczonego pracownika Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Dokumentacja fotograficzna pojazdu do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu, Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, pokój nr 7.


  • Obwieszczenie [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Komunikacji i Transportu
Data utworzenia:2017-06-21
Data publikacji:2017-06-21
Osoba sporządzająca dokument:Kamil Stępień
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:1365