Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2003

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • Uchwała Nr 11/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 stycznia 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przyprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 12/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 13/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 14/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2003 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 15/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf), załącznik 5 (pdf)
 • Uchwała Nr 16/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 5 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 17/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 18/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 19/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 20/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 21/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 marca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 72/2000 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 marca 2000 roku w sprawie upoważnienia do powoływania przewodniczących szkolnych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów z nauki zawodu i z przygotowania zawodowego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 22/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 23/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 24/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 25/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2003 roku w sprawie : zabezpieczenia środków finansowych na "Odbudowę drogi powiatowej Nr 15185 Kobylniki - Wiśniówki" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 26/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 27/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 28/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 kwietnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 29/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na "Budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 15148 Kołaczkowice - Zaborze - Kargów, odc. Kołaczkowice - Zaborze km 3+ 850 - 4+700, dł. 850 m" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 30/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 31/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 maja 2003 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych na rok szkolny 2003/2004 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 32/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 33/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 34/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 35/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie określenia zakresu obowiązków etatowego Członka Zarządu (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 36/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 37/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 20 czerwca 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 38/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 39/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 40/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 41/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 42/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 43/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 44/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 45/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 46/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 47/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 48/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 49/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 50/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 51/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 52/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 53/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 13 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 54/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 55/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 3 września 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 56/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 3 września 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 57/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 10 września 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 58/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 59/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 60/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 61/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 62/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 września 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 63/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 września 2003 roku w sprawie określenia środków na wydatki inwestycyjne z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 64/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 1 października 2003 roku w sprawie sfinansowania odbudowy dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 65/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 1 października 2003 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 66/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 1 października 2003 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 67/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 8 października 2003 roku w sprawie sfinansowania odbudowy dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 68/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 15 października 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu w zakresie właściwym dla kierowanej jednostki organizacyjnej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 69/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 22 października 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 70/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 22 października 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 71/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29 października 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 72/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 73/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 13 listopada 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 74/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 75/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 76/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • Uchwała Nr 77/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 78/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 79/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 80/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • Uchwała Nr 81/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 82/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 83/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 17 grudnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • Uchwała Nr 84/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 85/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 86/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 grudnia 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 87/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 87a/2003 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu BuskiegoPlik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • Uchwała Nr 88/2003 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3209