Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2004

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • 89. Uchwała Nr 89/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 90. Uchwała Nr 90/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 91. Uchwała Nr 91/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 92. Uchwała Nr 92/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 14 stycznia 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 93. Uchwała Nr 93/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 94. Uchwała Nr 94/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 28 stycznia 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 95. Uchwała Nr 95/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju do przygotowania dokumentacji i przeprowadzenia wszelkich działań związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych w ramach Programu Unii Europejskiej SAPARD (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 96. Uchwała Nr 96/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przed Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 97. Uchwała Nr 97/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 283/2002 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie określenia "Regulaminu konkursów przeprowadzanych w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 98. Uchwała Nr 98/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na rok 2004 na terenie powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • 99. Uchwała Nr 99/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie powołania lekarza opiniującego wnioski w sprawie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dziłającego w strukturach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 100. Uchwała Nr 100/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf) załącznik 2 (pdf) załącznik 3 (pdf)
 • 101. Uchwała Nr 101/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 lutego 2004 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf), załącznik 4 (pdf), załącznik 5 (pdf)
 • 102. Uchwała Nr 102/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 103. Uchwała Nr 103/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju ustalającej zasady wynagradzania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 104. Uchwała Nr 104/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • 105. Uchwała Nr 105/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 15127 Gnojno - Gorzakiew - Skadla, na odc Gnojno - Gorzakiew od km 0+000 do km 3+990, dl. 3,990 km" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 106. Uchwała Nr 106/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 marca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 15163 Galów - Kameduły - Mikułowice, na odc Kameduły - Mikułowice od km 4+543 do km 8+946, dl. 4,403 km" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 107. Uchwała Nr 107/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 238/2001 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2001r. (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 108. Uchwała Nr 108/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na udział Powiatu Buskiego w kontynuowaniu inwestycji w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 109. Uchwała Nr 109/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 kwietnia 2004 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 110. Uchwała Nr 110/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • 111. Uchwała Nr 111/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Buskiego na 2004 r. wydatków na zakup usług remontowych w powiatowych jednostkach oświatowych w 2004 r (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf),
 • 112. Uchwała Nr 112/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 12 maja 2004 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 113. Uchwała Nr 113/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 114. Uchwała Nr 114/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 115. Uchwała Nr 115/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • 116. Uchwała Nr 116/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26 maja 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na "Budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 15199 Dobrowoda - Piasek Mały - Solec Zdrój, na odc Piasek Mały - Solec Zdrój od km 5+828 do km 10+851, dl. 5,023 km" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 117. Uchwała Nr 117/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek ośwatowo - wychowawczych na rok szkolny 2004/2005 (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 118. Uchwała Nr 118/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Busko-Zdrój" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 119. Uchwała Nr 119/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Gnojno" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 120. Uchwała Nr 120/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Planu gospodarki odpadami" dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 121. Uchwała Nr 121/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Wiślica" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 122. Uchwała Nr 122/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf), załącznik 3 (pdf)
 • 122a. Uchwała Nr 122a/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na "Odbudowę drogi powiatowej Nr 15163 Galów - Kameduły - Mikułowice, na odc Kameduły - Mikułowice od km 4+543 do km 8+946, dl. 4,403 km" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 122b. Uchwała Nr 122b/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 15127 Gnojno - Gorzakiew - Skadla, na odc Gnojno - Gorzakiew od km 0+000 do km 3+990, dl. 3,990 km" od km 0+000 do km 3-990, dl. 3,990km" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 123. Uchwała Nr 123/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 9 czerwca 2004 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 124. Uchwała Nr 124/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 16 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 125. Uchwała Nr 125/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 126. Uchwała Nr 126/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska dla Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 127. Uchwała Nr 127/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu "Programu ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Stopnica" (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 128. Uchwała Nr 128/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • 129. Uchwała Nr 129/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf), załącznik 2 (pdf)
 • 130. Uchwała Nr 130/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 131. Uchwała Nr 131/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 132. Uchwała Nr 132/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 133. Uchwała Nr 133/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 134. Uchwała Nr 134/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 135. Uchwała Nr 135/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 136. Uchwała Nr 136/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 137. Uchwała Nr 137/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 138. Uchwała Nr 138/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Broninie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 139. Uchwała Nr 139/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska Szkoły Podstawowej Specjalnej w Broninie wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 140. Uchwała Nr 140/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 7 lipca 2004 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 141. Uchwała Nr 141/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 142. Uchwała Nr 142/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 143. Uchwała Nr 143/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 98/2004 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 lutego 2004 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 144. Uchwała Nr 144/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
  załącznik 1 (pdf)
 • 145. Uchwała Nr 145/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 18 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 146. Uchwała Nr 146/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na przebudowę drogi realizawanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 147. Uchwała Nr 147/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 1 września 2004 roku w sprawie powołania likwidatora Poradni Chirurgii Stomatologicznej wchodzącej w skład Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 148. Uchwała Nr 148/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 9 września 2004 roku w sprawie zmian w planie wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 149. Uchwała Nr 149/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 22 września 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 150. Uchwała Nr 150/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 151. Uchwała Nr 151/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29 września 2004 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 152. Uchwała Nr 152/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 6 października 2004 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 153. Uchwała Nr 153/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 13 października 2004 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 154. Uchwała Nr 154/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 20 października 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 155. Uchwała Nr 155/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 156. Uchwała Nr 156/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 29 października 2004 roku w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janinie (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 157. Uchwała Nr 157/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie desygnowania przedstawiciela Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju do pracy w Powiatowej Komisji Stypendialnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 158. Uchwała Nr 158/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 12 listopada 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 159. Uchwała Nr 159/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 160. Uchwała Nr 160/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 161. Uchwała Nr 161/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 238/2001 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 22 listopada 2001 roku (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 162. Uchwała Nr 162/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 24 listopada 2004 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 163. Uchwała Nr 163/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 164. Uchwała Nr 164/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 165. Uchwała Nr 165/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia Wykazu Przedsięwzięć Priorytetowych do dofinansowania ze Środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Busku-Zdroju (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 166. Uchwała Nr 166/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 167. Uchwała Nr 167/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia zmian w projekcie uchwały budżetowej (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 168. Uchwała Nr 168/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 169. Uchwała Nr 169/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 170. Uchwała Nr 170/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego na 2004 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 171. Uchwała Nr 171/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 172. Uchwała Nr 172/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego (pdf)Plik pdf w nowym oknie
 • 173. Uchwała Nr 173/2004 Zarządu Powiatu w Busku Zdroju z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2005 rok (pdf)Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3290