Uchwały Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju - rok 2006

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015
 • 278. Uchwała Nr 278/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu buskiego.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf), Załącznik4 (pdf), Załącznik5 (pdf)
 • 279. Uchwała Nr 279/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przekazania dla podległych jednostek budżetowych ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • 280. Uchwała Nr 280/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu na 2006 rok.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • 281. Uchwała Nr 281/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli w roku 2006.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
 • 282. Uchwała Nr 282/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych w 2006 r.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
 • 283. Uchwała Nr 283/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 15 marca 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu buskiego na 2006 rok.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf), Załącznik4 (pdf), Załącznik5 (pdf)
 • 284. Uchwała Nr 284/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf)
 • 285. Uchwała Nr 285/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik (pdf)
 • 286. Uchwała Nr 286/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Powiatu Buskiego.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • 287. Uchwała Nr 287/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf), Załącznik2 (pdf), Załącznik3 (pdf)
 • 288. Uchwała Nr 288/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
 • 289. Uchwała Nr 289/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
 • 290. Uchwała Nr 290/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 maja 2006 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
 • 291. Uchwała Nr 291/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 maja 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • 292. Uchwała Nr 292/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na rok szkolny 2006/2007.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
 • 293. Uchwała Nr 293/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego.(PDF)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik1 (pdf)
 • 294. Uchwała Nr 294/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Busku-Zdroju. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 295. Uchwała Nr 295/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie powierzenia obowiązków nauczycieli - doradców metodycznych. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 296. Uchwała Nr 296/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 297. Uchwała Nr 297/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 • 298. Uchwała Nr 298/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 299. Uchwała Nr 299/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 300. Uchwała Nr 300/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 301. Uchwała Nr 301/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 302. Uchwała Nr 302/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 303. Uchwała Nr 303/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 304. Uchwała Nr 304/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 305. Uchwała Nr 305/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 306. Uchwała Nr 306/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 307. Uchwała Nr 307/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 308. Uchwała Nr 308/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 309. Uchwała Nr 309/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 310. Uchwała Nr 310/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 311. Uchwała Nr 311/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 312. Uchwała Nr 312/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 313. Uchwała Nr 313/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 314. Uchwała Nr 314/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 315. Uchwała Nr 315/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 316. Uchwała Nr 316/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi Niziny od drogi wojewódzkiej 757 Opatów-Staszów-Stopnica do granicy miejscowości Lenartowice gm. Staszów o długości 1100 mb do kategorii dróg gminnych. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 317. Uchwała Nr 317/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi powiatowej nr 0012T Czechów-Stawiany-Lipnik-Kije kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 318. Uchwała Nr 318/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Powiatu Buskiego w 2006 roku. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 • 319. Uchwała Nr 319/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Broninie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik, Załącznik 1, Załącznik 2
 • 320. Uchwała Nr 320/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik, Załącznik 1, Załącznik 2
 • 321. Uchwała Nr 321/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu buskiego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 • 322. Uchwała Nr 322/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 323. Uchwała Nr 323/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie dokonania darowizny samochodu osobowego marki Daewoo Nubira na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 324. Uchwała Nr 324/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 325. Uchwała Nr 325/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 16 sierpnia 2006 roku w sprawie sfinansowania remontu dróg zniszczonych przez powódź w 2001 roku. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
 • 326. Uchwała Nr 326/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3
 • 327. Uchwała Nr 327/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1
 • 328. Uchwała Nr 328/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały nr 321/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego. (PDF) Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik 1, Załącznik 2
 • 329. Uchwała Nr 329/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Lucjana Defratyki z funkcji Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 330. Uchwała Nr 330/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 września 2006 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 331. Uchwała Nr 331/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 września 2006 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia z użytkowania i pozbawienia drogi powiatowej nr 1303 K Zawierzbie – Kozłów – Szczucin części drogi powiatowej nr 1303 K, obejmującej nieruchomość położoną w obrębie Szczucin, gmina Szczucin, powiat dąbrowski, oznaczoną w ewidencji gruntów, jako działka nr 642/3 o pow. 0,08 ha, objętą księgą wieczystą Nr 63973 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej wydział IV Ksiąg Wieczystych kategorii drogi powiatowej.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 332. Uchwała Nr 332/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 września 2006 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 333. Uchwała Nr 333/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 września 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 334. Uchwała Nr 334/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 20 września 2006 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy o drogach publicznych.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 335. Uchwała Nr 335/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 336. Uchwała Nr 336/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 337. Uchwała Nr 337/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2006 roku w sprawie potwierdzenia czynności dokonanych przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w imieniu Zarządu Powiatu w zakresie zarządu nad drogami powiatowymi.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 338. Uchwała Nr 338/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Buskiego.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1, Załącznik nr2, Załącznik nr3
 • 339. Uchwała Nr 339/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 27 września 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 340. Uchwała Nr 340/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 października 2006 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Buskiego w dziedzinie edukacji.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 341. Uchwała Nr 341/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 października 2006 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 165/2004 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 8 grudnia 2004 roku dotyczącej Wykazu Przedsięwzięć Priorytetowych do dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 342. Uchwała Nr 342/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 11 października 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik nr1
 • 343. Uchwała Nr 343/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 18 października 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik
 • 344. Uchwała Nr 344/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.(pdf) Plik pdf w nowym oknie
 • 345. Uchwała Nr 345/2006 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 października 2006 roku w sprawie zmian limitu wydatków dla podległych jednostek budżetowych.(pdf)Plik pdf w nowym oknie
  Załącznik

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3645