Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 marca 2020

UCHWAŁA NR 278/2020
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 11 ust. 1, art. 25b oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65) oraz § 6 załącznika do Uchwały Nr XIX/180/2008 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Buskiego,  przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

mgr inż. Jerzy Kolarz

Do pobrania:

  • Uchwała z wykazem nieruchomości [ PDF ] [ DOCX ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Data utworzenia:2020-03-02
Data publikacji:2020-03-02
Osoba sporządzająca dokument:Anna Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:1358