Zarządzenia Starosty Buskiego w 2005 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015

1. Zarządzenie Nr 1/2005 Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej Nr 15213 Stopnica - Solec-Zdrój - Zielonki dł. 11,577 km. Plik pdf w nowym oknie

2. Zarządzenie Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 6000 EURO. Plik pdf w nowym oknie

3. Zarządzenie Nr 3/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów normujących zasady udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

4. Zarządzenie Nr 4/2005 Starosty Buskiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia dokumentów dotyczących ewidencji gruntów z Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

5. Zarządzenie Nr 5/2005 Starosty Buskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w jednostkach organizacyjnych powiatu buskiego. Plik pdf w nowym oknie

6. Zarządzenie Nr 6/2005 Starosty Buskiego z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. Plik pdf w nowym oknie

7. Zarządzenie Nr 7/2005 Starosty Buskiego z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Starosty Buskiego z dnia 12 kwietnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju oraz powołania Komisji do spraw Socjalnych. Plik pdf w nowym oknie

8. Zarządzenie Nr 8/2005 Starosty Buskiego z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 6000 EURO. Plik pdf w nowym oknie

9. Zarządzenie Nr 9/2005 Starosty Buskiego z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/99 Starosty Buskiego z dnia 30 września 1999 r. w sprawie dostosowania przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Plik pdf w nowym oknie

10. Zarządzenie Nr 10/2005 Starosty Buskiego z dnia 12 maja 2005 r. zmieniające Zarządzenie Starosty Buskiego z dnia 2 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju oraz powołania Komisji do Spraw Socjalnych. Plik pdf w nowym oknie

11. Zarządzenie Nr 11/2005 Starosty Buskiego z dnia 12 maja 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/99 Starosty Buskiego z dnia 30 września 1999 r. w sprawie dostosowania przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Plik pdf w nowym oknie

12. Zarządzenie Nr 12/2005 Starosty Buskiego z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych na prace geodezyjne i operaty szacunkowe wartości nieruchomości Skarbu Państwa, wykonywane jako zadania z zakresu administracji rządowej. Plik pdf w nowym oknie

13. Zarządzenie Nr 13/2005 Starosty Buskiego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 6000 EURO. Plik pdf w nowym oknie

14. Zarządzenie Nr 14/2005 Starosty Buskiego z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2001 Starosty Buskiego z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie powołania komisji do monitorowania, kontrolowania realizacji kontraktu i efektów realizacji budowy oraz odbiorów częściowych i końcowego budynku wielofunkcyjnego Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. Plik pdf w nowym oknie

15. Zarządzenie Nr 15/2005 Starosty Buskiego z dnia 5 sierpnia  2005 r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej pracownika samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy. Plik pdf w nowym oknie

16. Zarządzenie Nr 16/2005 Starosty Buskiego z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakazu wykonywania działalności gospodarczej z zakresu geodezji przez pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

17. Zarządzenie Nr 17/2005 Starosty Buskiego z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju". Plik pdf w nowym oknie

18. Zarządzenie Nr 18/2005 Starosty Buskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia: "Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Buskiego". Plik pdf w nowym oknie

19. Zarządzenie Nr 19/2005 Starosty Buskiego z dnia 7 września 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania Funduszem Premiowym przeznaczonym dla pracowników obsługi w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

20. Zarządzenie Nr 20/2005 Starosty Buskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

21. Zarządzenie Nr 21/2005 Starosty Buskiego z dnia 28 listopada 2005r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju ustalonego Zarządzeniem Nr 11/2005r. Starosty Buskiego w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

22. Zarządzenie Nr 22/2005 Starosty Buskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2005 Starosty Buskiego z dnia 5 sierpnia 2005 r. dotyczącego zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej pracownika samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy. Plik pdf w nowym oknie


23. Zarządzenie Nr 23/2005 Starosty Buskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej. Plik pdf w nowym oknie


24. Zarządzenie Nr 24/2005 Starosty Buskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości powyżej 6000 EURO przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005 r. Plik pdf w nowym oknie


25. Zarządzenie Nr 25/2005 Starosty Buskiego z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2004 Starosty Buskiego z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie Zasad dotyczących przyznawania nagród pieniężnych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3075