Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021-2025”.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2021

Busko – Zdrój, dnia 23 listopada 2020 r.

Znak: SOZ.523.3.2020

Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały
„Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w latach 2021-2025”.

Działając na podstawie Uchwały Nr XLIII/368/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju  z dnia 8 września 2010r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju w dniu 28 października 2020 roku, podjął Uchwałę Nr 416/2020 w sprawie konsultacji projektu uchwały„Programu współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2021 – 2025”.

Zgodnie z postanowieniami w/w. uchwały, jako formę konsultacji przedmiotowego projektu aktu prawa miejscowego - wskazano formę ankiety. Uchwała dotycząca przeprowa-dzenia konsultacji, opublikowana została na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat.busko.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.powiat.busko.pl w dziale Uchwały i Zarządzenia / Konsultacje społeczne, jak również na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 416/2020 Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 28 października 2020r., konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 29 października 2020 roku do 13 listopada 2020r. W okresie tym, żaden z uprawnionych podmiotów nie zgłosił uwag lub propozycji zmian do konsultowanego projektu aktu prawa miejscowego.

 

Do pobrania:

  • Skan protokołu [ PDF ]

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej
Data utworzenia:2021-01-07
Data publikacji:2021-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Aneta Piasecka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:698