Zarządzenia Starosty Buskiego w 2009 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015

1. Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Buskiego z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowych eliminacji do Świetokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku - Kielce 2008/2009. Plik pdf w nowym oknie

2. Zarządzenie Nr 2/2009 Starosty Buskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

3. Zarządzenie Nr 3/2009 Starosty Buskiego z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

4. Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Buskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

5. Zarządzenie Nr 5/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenai zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Busku- Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

6. Zarządzenie Nr 6/2009 Starosty Buskiego z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2009r. Plik pdf w nowym oknie

7. Zarządzenie Nr 7/2009 Starosty Buskiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

8. Zarządzenie Nr 8/2009 Starosty Buskiego z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdrou na 2009r. Plik pdf w nowym oknie

11. Zarządzenie Nr 11/2009 Starosty Buskiego z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie szczegułowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego te służbę w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

12. Zarządzenie Nr 12/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 3/2009 Starosty Buskiego z dnia 20 stycznia 2009r. w sprawie powołania Komisji ds. Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

12'. Zarządzenie Nr 12'/2009 Starosty Buskiego z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności wynikających z pełnionej funkcji. Plik pdf w nowym oknie

13. Zarządzenie Nr 13/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 marca 2009 r. zmiana zarządzenia Nr. 4/2009 Starosty Buskiego z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie Ustalenia Regulaminu ZakładowegoFunduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

14. Zarządzenie Nr 14/2009 Starosty Buskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214/2008 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno- ekologicznego propagującego ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. "ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi". Plik pdf w nowym oknie

14-1. Zarządzenie Nr 14-1/2009 Starosty Buskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 214/2008 Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju z 26 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia Programu edukacyjno- ekologicznego propagującego ochronę środowiska naturalnego poprzez aktywne działania ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów na terenie Powiatu Buskiego w roku szkolnym 2008/2009 pn. "ziemia dla człowieka, człowiek dla Ziemi". Plik pdf w nowym oknie

15. Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Buskiego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmainy Uchwały Nr 213/2008 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z 26 listopada 2008 r. w sprawie organizacji Konkursu Plastycznego pod nazwą "Szkolne rady na odpady". Plik pdf w nowym oknie

16. Zarządzenie Nr 16/2009 Starosty Buskiego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

17. Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Buskiego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

18. Zarządzenie Nr 18/2009 Starosty Buskiego z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie zorganizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność skarbu Państwa, położonej w Busku-Zdroju przy ulici 1-Maja, ustalenia ceny wywoławczej, wadium i wyznaczenia członków komisji przetargowej. Plik pdf w nowym oknie

19. Zarządzenie Nr 19/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

20. Zarządzenie Nr 20/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Skarbnika Powiatu. Plik pdf w nowym oknie

21. Zarządzenie Nr 21/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie procedur kontroli, obiegu dokumentów finansowo księgowych, zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu pn. "Żak 2008-2009- program stypendialny dla studentów w Powiecie Buskim" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plik pdf w nowym oknie

22. Zarządzenie Nr 22/2009 Starosty Buskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu buskiego. Plik pdf w nowym oknie

23. Zarządzenie Nr 23/2009 Starosty Buskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Plik pdf w nowym oknie

24. Zarządzenie Nr 24/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011 pt. "Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0093T Szczaworyż-Kików-Zborów, Nr 0105T Stopnica-Oleśnica, Nr 0070T Pasturka-Skotniki Dolne- Skorocice- Łatanice, Nr 0029T Gnojno-Janowice-Balice na odcinku dł. 10960m". Plik pdf w nowym oknie

25. Zarządzenie Nr 25/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku- Zdroju na 2009r. Plik pdf w nowym oknie

26. Zarządzenie Nr 26/2009 Starosty Buskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komicji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku lokalnych podtopień na drogach powiatowych. Plik pdf w nowym oknie

27. Zarządzenie Nr 27/2009 Starosty Buskiego z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2009r. Plik pdf w nowym oknie

28. Zarządzenie Nr 28/2009 Starosty Buskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy. Plik pdf w nowym oknie

29. Zarządzenie Nr 29/2009 Starosty Buskiego z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Plik pdf w nowym oknie

30. Zarządzenie Nr 30/2009 Starosty Buskiego z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komicji do odbioru gwarancyjnego inwestycji drogowej realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Przebudowa drogi powiatowej Nr. 15213 Stopnica - Solec Zdrój - Zielonki długości 11,577km". Plik pdf w nowym oknie

31. Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Buskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

32. Zarządzenie Nr 32/2009 Starosty Buskiego z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2009r. Plik pdf w nowym oknie

33. Zarządzenie Nr 33/2009 Starosty Buskiego z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru rzeczowego zakresu robót budowlanych dotyczących remontu elewacji na budynkach Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 23. Plik pdf w nowym oknie

34. Zarządzenie Nr 34/2009 Starosty Buskiego z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Plik pdf w nowym oknie

35. Zarządzenie Nr 35/2009 Starosty Buskiego z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych. Plik pdf w nowym oknie

36. Zarządzenie Nr 36/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2009 Starosty Buskiego z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy Plik pdf w nowym oknie

37. Zarządzenie Nr 37/2009 Starosty Buskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty. Plik pdf w nowym oknie

38. Zarządzenie Nr 38/2009 Starosty Buskiego z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji w zakresie ochrony fizycznej dla budynków Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

39. Zarządzenie Nr 39/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych określonych jako "Instalacja solarna do przygotowania ciepłej wody w kotłowni gazowej dla potrzeb internatu I L.O. w Busku-Zdroju" przy ulicy Mickiewicza 21 w Busku-Zdroju. Datę odbioru robót ustalam na dzień 26 sierpnia 2009r. Plik pdf w nowym oknie

40. Zarządzenie Nr 40/2009 Starosty Buskiego z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych określonych jako "Kolektory solarne do przygotowania ciepłej wody w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju" przy ulicy 1-go Maja 9 w Busku-Zdroju. Datę odbioru robót ustalam na dzień 4 września 2009 r., godz. 900. Plik pdf w nowym oknie

41. Zarządzenie Nr 41/2009 Starosty Buskiego z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac geodezyjnych oraz wycen nieruchomości. Plik pdf w nowym oknie

42. Zarządzenie Nr 42/2009 Starosty Buskiego z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagrody uznaniowej Skarbnikowi Powiatu oraz zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Buksu-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

43. Zarządzenie Nr 43/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3'/2001 Starosty Buskiego z dnia 6 lutego 2001 roku w sprawie zakładowych norm zuźycia paliw płynnych Plik pdf w nowym oknie

44. Zarządzenie Nr 44/2009 Starosty Buskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Buskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji związanej z informatycznym przetwarzaniem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

45. Zarządzenie Nr 45/2009 Starosty Buskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2009r. Plik pdf w nowym oknie

46. Zarządzenie Nr 46/2009 Starosty Buskiego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych określonych jako "Przebudowa istniejącej kotłowni koksowej na kotłownię opalaną gazem ziemnym GZ50 oraz wymiana instalacji c.o. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Busku-Zdroju" przy ulicy Mickiewicza 6 w Busku-Zdroju. Datę odbioru robót ustalam na dzień 26 października 2009 r., godz. 1000. Plik pdf w nowym oknie

47. Zarządzenie Nr 47/2009 Starosty Buskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji drogowej realizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 pt. "Przebudowa dróg powiatowych ulic: Widuchowskiej, Łagiewnickiej, Partyzantów, Bohaterów Warszawy w Busku-Zdroju." Plik pdf w nowym oknie

48. Zarządzenie Nr 48/2009 Starosty Buskiego z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

49. Zarządzenie Nr 49/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji składników aktywów powierzonych do używania w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii Plik pdf w nowym oknie

50. Zarządzenie Nr 50/2009 Starosty Buskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

51. Zarządzenie Nr 51/2009 Starosty Buskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

52. Zarządzenie Nr 52/2009 Starosty Buskiego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

53. Zarządzenie Nr 53/2009 Starosty Buskiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia. Plik pdf w nowym oknie

54. Zarządzenie Nr 54/2009 Starosty Buskiego z dnia 7 grudnia 2009 r. Zmieniające zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Buskiego z dnia 28 lipca 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

55. Zarządzenie Nr 55/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. W sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

56. Zarządzenie Nr 56/2009 Starosty Buskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynkach Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

57. Zarządzenie Nr 57/2009 Starosty Buskiego z dnia 17 grudnia 2009 r. Zmieniające zarządzenie Nr 20/2009 Starosty Buskiego z dnia 25 maja 2009 roku w sprawie dodatku specjalnego dla Skarbnika Powiatu. Plik pdf w nowym oknie

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3720