Zarządzenia Starosty Buskiego w 2010 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015

1. Zarządzenie Nr 1/2010 Starosty Buskiego z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2007 Starosty Buskiego z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia w życie dokumentacji związanej z informatycznym przetwarzaniem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

2. Zarządzenie Nr 1'/2010 Starosty Buskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowych eliminacji do III Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku - Kielce 2009/2010. Plik pdf w nowym oknie

3. Zarządzenie Nr 2/2010 Starosty Buskiego z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych określonych jako "Rozbudowa i modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 23". Datę odbioru robót ustalam na dzień 21 stycznia 2010 r., godz. 1100. Plik pdf w nowym oknie

4. Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Buskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie rozszerzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu. Plik pdf w nowym oknie

5. Zarządzenie Nr 4/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Zespołu powypadkowego w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju dla badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

6. Zarządzenie Nr 5/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2010. Plik pdf w nowym oknie

7. Zarządzenie Nr 6/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2010. Plik pdf w nowym oknie

8. Zarządzenie Nr 7/2010 Starosty Buskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2009 Starosty Buskiego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek budżetowych Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

9. Zarządzenie Nr 8/2010 Starosty Buskiego z dnia 3 lutego 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Buskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

10. Zarządzenie Nr 9/2010 Starosty Buskiego z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do Spraw Wyborów - Urzędnika Wyborczego Powiatu w Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

11. Zarządzenie Nr 11/2010 Starosty Buskiego z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych. Plik pdf w nowym oknie

12. Zarządzenie Nr 12/2010 Starosty Buskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy. Plik pdf w nowym oknie

13. Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Buskiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej. Plik pdf w nowym oknie

14. Zarządzenie Nr 14/2010 Starosty Buskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2005 Starosty Buskiego z dnia 15 marca 2005r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 EURO. Plik pdf w nowym oknie

15. Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Buskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2003 Starosty Buskiego z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków organizacji i załatwiania indywidualnych spraw obywateli w Starostwie, zasad podpisywania pism i decyzji, obiegu dokumentów oraz trybu opracowania projektów aktów prawnych organów Powiatu. Plik pdf w nowym oknie

16. Zarządzenie Nr 16/2010 Starosty Buskiego z dnia 16 maja 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", - w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

17. Zarządzenie Nr 17/2010 Starosty Buskiego z dnia 17 czerwca 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2008 Starosty Buskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zasad dotyczących użytkowania Certyfikatów wydanych osobom w związku z realizacją zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

18. Zarządzenie Nr 18/2010 Starosty Buskiego z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

19. Zarządzenie Nr 19/2010 Starosty Buskiego z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

20. Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Buskiego z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót remontowo-budowlanych określonych jako "Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie"" przy ulicy Rehabilitacyjnej 1 w Busku-Zdroju.Plik pdf w nowym oknie

21. Zarządzenie Nr 21/2010 Starosty Buskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Buskiego z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót remontowo-budowlanych określonych jako "Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju: Sali gimnastycznej wraz z zapleczem, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie"" przy ulicy Rehabilitacyjnej 1 w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

22. Zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Buskiego z dnia 7 września 2010 r. Na podstawie § 5 załącznika do Uchwały Nr 499/2010 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy Historycznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego pn "Ruch ludowy w Polsce w latach 1918-1949". Plik pdf w nowym oknie

23. Zarządzenie Nr 23/2010 Starosty Buskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

24. Zarządzenie Nr 24/2010 Starosty Buskiego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

25. Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Buskiego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych określonych jako "Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 6" Plik pdf w nowym oknie

26. Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Buskiego z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

27. Zarządzenie Nr 27/2010 Starosty Buskiego z dnia 6 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

28. Zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Buskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

29. Zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Buskiego z dnia 15 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

30. Zarządzenie Nr 30/2010 Starosty Buskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót remontowo-budowlanych określonych jako "Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie" przy ulicy Rehabilitacyjnej 1 w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

31. Zarządzenie Nr 31/2010 Starosty Buskiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

32. Zarządzenie Nr 32/2010 Starosty Buskiego z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

33. Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Buskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji drogowej pt. Przebudowa dróg powiatowych ulic: Grotta, Starkiewicza, K. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju i drogi powiatowej Nr 0086T Busko-Zdrój - Owczary - Pęczelice oraz drogi powiatowej Nr 0059T Wygoda Kozińska - Kotki - Janina" realizowanej w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011."Plik pdf w nowym oknie

34. Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Buskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji drogowej pt. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0130T (12545) Grotniki Małe - Oblekoń - Rataje od km 0+000 do km 18+475"współfinansowanej przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013." Plik pdf w nowym oknie

35. Zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Buskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

36. Zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Buskiego z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

37. Zarządzenie Nr 37/2010 Starosty Buskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

38. Zarządzenie Nr 38/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego robót remontowo-budowlanych określonych jako "Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie" przy ulicy Rehabilitacyjnej 1 w Busku-Zdroju.Plik pdf w nowym oknie

39. Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Buskiego z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

40. Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Buskiego z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy. Plik pdf w nowym oknie

41. Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Buskiego z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

42. Zarządzenie Nr 42/2010 Starosty Buskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

43. Zarządzenie Nr 43/2010 Starosty Buskiego z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

44. Zarządzenie Nr 44/2010 Starosty Buskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingu strzeżonego do umieszczenia pojazdów usuniętych z drogi. Plik pdf w nowym oknie

45. Zarządzenie Nr 45/2010 Starosty Buskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót:
-remontowo-budowlanych określonych jako "Remont i modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku-Zdroju: sali gimnastycznej wraz z zapleczem, basenu rehabilitacyjnego oraz ciągów komunikacyjnych i sanitariatów w internacie",
- instalacyjnych, określonych jako "Modernizacja basenu wodnego dla ćwiczeń rehabilitacyjnych - wykonanie instalacji technologii ogrzewania, uzdatniania oraz wymiany wody istniejącego basenu rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju"
przy ulicy Rehabilitacyjnej 1 w Busku-Zdroju.Plik pdf w nowym oknie

46. Zarządzenie Nr 46/2010 Starosty Buskiego z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2008 Starosty Buskiego z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zasad dotyczących użytkowania Certyfikatów wydanych osobom w związku z realizacją zadań publicznych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

47. Zarządzenie Nr 47/2010 Starosty Buskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu pn. "Prace termomodernizacyjne w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Buskiego" Plik pdf w nowym oknie

48. Zarządzenie Nr 48/2010 Starosty Buskiego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

49. Zarządzenie Nr 49/2010 Starosty Buskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia terminu ćwiczeń ewakuacyjnych na dzień 29 grudnia 2010r. Plik pdf w nowym oknie

50. Zarządzenie Nr 50/2010 Starosty Buskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego z zakresu bhp pracowników Starostwa Powiatowego zatrudnionych na określonych stanowiskach. Plik pdf w nowym oknie

51. Zarządzenie Nr 51/2010 Starosty Buskiego z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2010r. Plik pdf w nowym oknie

52. Zarządzenie Nr 52/2010 Starosty Buskiego z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2010 Starosty Buskiego z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia terminu ćwiczeń ewakuacyjnych na dzień 29 grudnia 2010r. Plik pdf w nowym oknie

53. Zarządzenie Nr 53/2010 Starosty Buskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Rachunkowości, Zakładowego Planu Kont dla Powiatu Buskiego, Zakładowego Planu Kont dla Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju oraz Instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

54. Zarządzenie Nr 54/2010 Starosty Buskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

55. Zarządzenie Nr 55/2010 Starosty Buskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie procedur kontroli, obiegu dokumentów finansowo księgowych, zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu pn."Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km".  Plik pdf w nowym oknie

56. Zarządzenie Nr 56/2010 Starosty Buskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:4414

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-09-01 15:07:10Mariusz WalęzakDodano zarządzenia nr 53-56Zarządzenia Starosty Buskiego w 2010 roku