Zarządzenia Starosty Buskiego w 2011 roku

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2015

1. Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Buskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zakładowych norm zużycia paliw płynnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

2. Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Buskiego z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego Szwajcarsko - Polski Program Współpracy. Plik pdf w nowym oknie

3. Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Buskiego z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w budynkach Starostwa Powiatowego przy ulicy Mickiewicza 15, oraz przy ulicy Kopernika 2 w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

4. Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Buskiego z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju, regulaminu Komisji Konkursowej i powołania jej składu. Plik pdf w nowym oknie

5. Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej na terenie powiatu buskiego w roku 2011. Plik pdf w nowym oknie

6. Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych na terenie powiatu buskiego w roku 2011. Plik pdf w nowym oknie

7. Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Buskiego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia powiatowych eliminacji do IV Świętokrzyskich Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych w Sudoku - Kielce 2010/2011 Plik pdf w nowym oknie

8. Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Buskiego z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za sprzedaż kopii map i innych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych. Plik pdf w nowym oknie

9. Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Buskiego z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

10. Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Buskiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju oraz Regulaminu Komisji Konkursowej. Plik pdf w nowym oknie

11. Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Buskiego z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczania koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

12. Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Buskiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

14. Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Buskiego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeglądu dokumentów wykonanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju, zawierających informacje niejawne. Plik pdf w nowym oknie

15. Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Buskiego z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr. 10/2011 Starosty Buskiego z dnia 8 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Busku-Zdroju oraz Regulaminu Komisji Konkursowej. Plik pdf w nowym oknie

16. Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Buskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju terminu dnia wolnego od pracy Plik pdf w nowym oknie

17. Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Buskiego z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

18. Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Buskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2010 Starosty Buskiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie powołania Zespołu Realizującego Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST", - w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

19. Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Buskiego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia planu dochodów oraz wydatków w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju na 2011 roku w tym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami do realizacji w 2011 roku Plik pdf w nowym oknie

20. Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Buskiego z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

21. Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Buskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

22. Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

23. Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Buskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Plik pdf w nowym oknie

24. Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Buskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

25. Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Buskiego z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej Plik pdf w nowym oknie

26. Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej Plik pdf w nowym oknie

27. Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Buskiego z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

28. Zarządzenie Nr 28/2011 Starosty Buskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju dotyczącej wyborów do Rady Powiatu w Busku-Zdroju w 2010 roku. Plik pdf w nowym oknie

29. Zarządzenie Nr 29/2011 Starosty Buskiego z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

30. Zarządzenie Nr 30/2011 Starosty Buskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Buskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

31. Zarządzenie Nr 31/2011 Starosty Buskiego z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

32. Zarządzenie Nr 32/2011 Starosty Buskiego z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

33. Zarządzenie Nr 33/2011 Starosty Buskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do nadzoru i odbioru wykonania robót pod nazwą "Budowa przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 a ul. Kopernika 2" Plik pdf w nowym oknie

34. Zarządzenie Nr 34/2011 Starosty Buskiego z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

35. Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Buskiego z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Starosty Buskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji do nadzoru i odbioru wykonania robót pod nazwą "Budowa przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 a ul. Kopernika 2" Plik pdf w nowym oknie

36. Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2011 Starosty Buskiego z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji do nadzoru i odbioru wykonania robót pod nazwą "Budowa przyłącza teleinformatycznego pomiędzy budynkami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju przy ul. Mickiewicza 15 a ul. Kopernika 2" Plik pdf w nowym oknie

37. Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Buskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

38. Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Buskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż samochodów osobowych: marki Peugeot Partner oraz marki Renault Kangoo stanowiących własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

39. Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Buskiego z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

40. Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Buskiego z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do ostatecznego odbioru pogwarancyjnego robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym gruntów wsi Żuków na obszarze 207,0202 ha na terenie województwa świętokrzyskiego, powiat buski, gmina Solec-Zdrój, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" Plik pdf w nowym oknie

41. Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Buskiego z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

42. Zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Buskiego z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Buskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż samochodów osobowych: marki Peugeot Partner oraz marki Renault Kangoo stanowiących własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

43. Zarządzenie Nr 43/2011 Starosty Buskiego z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Plik pdf w nowym oknie

44. Zarządzenie Nr 44/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

45. Zarządzenie Nr 45/2011 Starosty Buskiego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

46. Zarządzenie Nr 46/2011 Starosty Buskiego z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku lokalnych podtopień na drogach powiatowych. Plik pdf w nowym oknie

47. Zarządzenie Nr 47/2011 Starosty Buskiego z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

48. Zarządzenie Nr 48/2011 Starosty Buskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Plik pdf w nowym oknie

49. Zarządzenie Nr 49/2011 Starosty Buskiego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Pana Grzegorza Zięby jako biegłego do prac w komisji przetargowej w ramach Projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Plik pdf w nowym oknie

50. Zarządzenie Nr 50/2011 Starosty Buskiego z dnia 9 sierpnia 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Buskiego z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pisemnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż samochodów osobowych: marki Peugeot Partner oraz marki Renault Kangoo stanowiących własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

51. Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Buskiego z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

52. Zarządzenie Nr 52/2011 Starosty Buskiego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

53. Zarządzenie Nr 53/2011 Starosty Buskiego z dnia 2 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

54. Zarządzenie Nr 54/2011 Starosty Buskiego z dnia 5 września 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia etapu powiatowego I Świętokrzyskiego Matematycznego Maratonu Maturalnego Plik pdf w nowym oknie

55. Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Buskiego z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

56. Zarządzenie Nr 56/2011 Starosty Buskiego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Buski do udzielania zwolnień z opłat za posiłki Plik pdf w nowym oknie

57. Zarządzenie Nr 57/2011 Starosty Buskiego z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

58. Zarządzenie Nr 58/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

59. Zarządzenie Nr 59/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

60. Zarządzenie Nr 60/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

61. Zarządzenie Nr 61/2011 Starosty Buskiego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju Plik pdf w nowym oknie

62. Zarządzenie Nr 62/2011 Starosty Buskiego z dnia 24 października 2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2009 Starosty Buskiego z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

63. Zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Buskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

64. Zarządzenie Nr 64/2011 Starosty Buskiego z dnia 24 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac wynikających z Umowy Nr DOA.III.273.35.2011 w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. Plik pdf w nowym oknie

65. Zarządzenie Nr 65/2011 Starosty Buskiego z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla - Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km" realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013. Plik pdf w nowym oknie

66. Zarządzenie Nr 66/2011 Starosty Buskiego z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru inwestycji drogowej pn. "Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Buskiego w 2011 r." realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" Plik pdf w nowym oknie

67. Zarządzenie Nr 67/2011 Starosty Buskiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyceny gruntów znajdujących się pod drogami stanowiącymi własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

68. Zarządzenie Nr 68/2011 Starosty Buskiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Plik pdf w nowym oknie

69. Zarządzenie Nr 69/2011 Starosty Buskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 67/2011 Starosty Buskiego z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyceny gruntów znajdujących się pod drogami stanowiącymi własność Powiatu Buskiego. Plik pdf w nowym oknie

70. Zarządzenie Nr 70/2011 Starosty Buskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały - Suskrajowice - Bugaj - Palonki - Bosowice - Kargów odcinek Balice-Kargów od km 7+230 do km 8+139 i od km 8+195 do km 13+992 długości 6,706 km" na terenie powiatu buskiego realizowanej z rezerwy subwencji ogólnej. Plik pdf w nowym oknie

71. Zarządzenie Nr 71/2011 Starosty Buskiego z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju na 2011 rok Plik pdf w nowym oknie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2015-05-22
Data publikacji:2015-05-22
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:3949