Dom Pomocy Społecznej w Zborowie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2006

ADRES
Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
ul. Pałacowa 4
28-131 Solec-Zdrój

KONTAKT
tel. 41 377 70 45, 41 3777530
fax: 41 377 70 45 w. 26,  41 377 75 46

ePUAP: /DPSZborow2/SkrytkaESP

Strona internetowa: www.dpszborow.pl

e-mail: dps@dpszborow.pl

DYREKTOR
Jolanta Kałucka 

NIP- 655-11-90-318

Regon 000294119

Przedmiot działalności: Opieka socjalna wraz z zakwaterowaniem

Organizacja Regulamin organizacyjny

Informacje uzupełniające – Dom ma charakter stacjonarny, dysponuje 65 miejscami, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Status prawny lub forma prawna – Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna

Struktura własnościowa – Własność samorządowa

Domem kieruje dyrektor – Jolanta Kałucka,  tel. 41 3777542

Dyrektor określa zadania dla komórek organizacyjnych Domu, zabezpiecza sprawne funkcjonowanie poszczególnych komórek i nadzoruje bieżące wykonanie należących do nich zadań.

Zastępca dyrektora ds. admin.-gospodarczych – Janusz Malara, tel. 41 3777531 - kieruje działem gospodarczym i obsługi technicznej, współdziała z dyrektorem, z działem księgowości i kierownikiem zespołu pielęgniarek w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu.

Główny Księgowy – Anita Bartos, tel. 41 3777541 - prowadzi całość spraw finansowo-księgowych, zajmuje się sporządzaniem, przyjmowaniem i kontrolą dokumentów zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych  i sporządzaniem sprawozdawczości. Kieruje pracą działu księgowości.

Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego,  – Iwona Płachta, Tel. 41 3777545
- Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego jest odpowiedzialny za zapewnienie mieszkańcom właściwej opieki i należyte utrzymanie pomieszczeń przez nich zajmowanych. Współdziała z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie pielęgnacji i opieki nad mieszkańcami. Koordynuje działania w zespołach opiekuńczo-terapeutycznych.  Jest koordynatorem Lokali Aktywizujących.

Majątek trwały będący w dyspozycji jednostki (wartość inwentarzowa):  8.366.497,60 zł.
Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu:  1.072.139,54 zł.

Przyjmowanie mieszkańców - na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju.

Prowadzone rejestry, ewidencje: rejestr pracowników, rejestr mieszkańców, książka raportów pielęgniarskich, rejestr leków odurzających i psychotropowych, historia choroby mieszkańca – pozycje te wyłącza się z jawności na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

W sprawie skarg i wniosków dyrektor przyjmuje w poniedziałki i piątki w godz. 12°°-15°°.

Prowadzona jest książka skarg i zażaleń.

W 2006 roku zakończyły się prace przy budowie nowego Domu o powierzchni użytkowej 3.364,4m2, a od stycznia 2007 roku podopieczni zamieszkali już w budynku  o wysokim standardzie. W nowo powstałym pawilonie znajduje się sześć segmentów  z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. W każdym segmencie o powierzchni około 165 m2 znajdują się cztery pokoje dwuosobowe, pomieszczenia wspólnego pobytu, dwie łazienki ( w tym jedna dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ) i aneks kuchenny.

Ponadto w domu znajduje się: świetlica, kaplica, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna, gabinet doraźnej pomocy medycznej, pralnia, kuchnia z zapleczem.  Do dyspozycji jest pokój gościnny dla potrzeb rodzin i znajomych odwiedzających naszych mieszkańców.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Celem tych wyjazdów, oprócz podniesienia sprawności fizycznej, jest integracja ze społeczeństwem.
Prowadzimy wielokierunkową terapię zajęciową: zajęcia plastyczne, choreoterapię, małe formy teatralne, muzykoterapię, kuchnię terapeutyczną, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe.

Ważną formą pracy z osobami upośledzonymi i psychicznie chorymi jest działalność artystyczna. Pod okiem instruktora terapii przygotowują spektakle i przedstawienia, które prezentują na regionalnych imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej.

Zatrudniamy lekarza rodzinnego, psychiatrę, psychologa oraz fachowy personel wyspecjalizowany w dziedzinie pielęgnacji i fizjoterapii, który troszczy się o zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców.

 

Zapewniamy:

  • całodobową opiekę pielęgniarską,
  • kompleksową rehabilitację,
  • zajęcia terapeutyczne,
  • domowe wyżywienie, w tym dietetyczne,
  • opiekę duszpasterską i wiele innych.

 

Obecnie Dom zatrudnia  52  pracowników na  47,5 etatach.

 

W lipcu 2015 roku oddane zostało do użytku poddasze budynku Domu Pomocy Społecznej w Zborowie zagospodarowane w ramach projektu; „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”.

 Rezultatem tego projektu jest siedem lokali aktywizujących w pełni wyposażonych w meble i sprzęt AGD (telewizor, lodówka, kuchenka mikrofalowa, płyta indukcyjna, pralko-suszarka) składających się   z 2 pokoi 1 i 2 osobowych z aneksem kuchenno-wypoczynkowym i łazienką z WC dla 22 osób, przystosowanych do użytku osób starszych i niepełnosprawnych, pięć pomieszczeń rehabilitacji medycznej oraz trzy pomieszczenia do terapii zajęciowej. Budynek został wyposażony w windę do przewozu osób oraz instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody.

            Projekt został współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

            Całkowita wartość projektu wyniosła 2.868.406,15 zł.

Dotacja Szwajcarii to kwota 2.431.587,84 zł., pozostała kwota to wydatki Powiatu Buskiego.

            Nowe lokale aktywizujące przeznaczone są dla osób, które ze względu na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu  a jednocześnie nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

            Skierowanie do zamieszkania w lokalu aktywizującym wydawane jest w trybie decyzji administracyjnej. Miesięczny koszt wynosi ok. 330,00 zł. w okresie letnim i ok. 400,00 złotych w okresie zimowym. Koszt obejmuje zakwaterowanie, opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowych świadczeń jak posiłki, pranie i usługi pielęgniarskie zgodnie z cennikiem dostępnym w DPS Zborów i na stronie internetowej www.dpszborow.pl.

Regulamin organizacyjny

UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Zborowie. [ PDF ]

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
Data utworzenia:2006-05-23
Data publikacji:2006-05-23
Osoba sporządzająca dokument:Janusz Malara
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:7576

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-27 09:33:03Mateusz OlszewskiZaktualizowano informację Dom Pomocy Społecznej w Zborowie
2019-11-19 13:35:38Mateusz OlszewskiZaktualizowano adres skrytki espDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2019-02-18 18:16:11Piotr CiraZmieniono dyrektora jednostkiDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2018-04-13 11:45:37Mateusz OlszewskiDodano adres skrytki ESPDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2018-02-08 15:12:34Mariusz WalęzakZmiana adresuDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2015-09-10 18:34:28Mariusz Walęzakdodanie Uchwały Nr 168/2015 Zarządu Powiatu w Busku-ZdrojuDom Pomocy Społecznej w Zborowie
2015-09-09 20:42:07Piotr Ciradodanie Uchwały Nr IX/88/2015 Rady Powiatu w Busku-ZdrojuDom Pomocy Społecznej w Zborowie