I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 czerwca 2010

 

ADRES:
ul. Mickiewicza 13
28-100 Busko-Zdrój
https://lo1busko.edupage.org


KONTAKT:
tel./fax. (0-41) 378 36-53
e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl

DYREKTOR:
p.o. Dyrektora mgr Ewelina Szymczyk-Krzemińska

Wicedyrektor:
mgr Anna Kolarz

Informacja o stanie jednostki organizacyjnej p.n. I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju na dzień 4 grudnia 2018 roku.

Szkolny ramowy plan nauczania

Regulamin Zasady Przyznawania Pomocy Materialnej Uczniom

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

Regulamin Kar i Nagród

Regulamin biblioteki

Regulamin internatu

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin samorządu szkolnego

Regulamin wycieczek

Kalendarz przedsięwzięć, uroczystości i imprez szkolnych

Koncepcja rozwoju szkoły

Statut

Plan redukcji absencji

Program profilaktyczny szkoły

Program wychowawczy 2012-2015

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wykaz nauczanych przedmiotów

 

INFORMACJA O STANIE PRZYJMOWANYCH SPRAW I KOLEJNOŚCI ICH ZAŁATWIANIA
W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Busku Zdroju obowiązuje Instrukcja Kancelaryjna z dnia 01.09.2003 r., oparta na rzeczowym wykazie akt:

 1. System ten polega na klasyfikacji akt w układzie rzeczowym stanowiącym podstawę rejestrowania spraw, znakowania pism.

 

INFORMACJA O PROWADZONYCH REJESTRACH, EWIDENCJACH I ARCHIWUM ZAKŁADOWYM
W I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki prowadzone są ewidencje i rejestry:

 • druków ścisłego zarachowania (świadectw, legitymacji szkolnych, ubezpieczeniowych),
 • księga uczniów,
 • księga ocen,
 • ewidencja wydawanych świadectw dojrzałości,
 • księga etatów,
 • dziennik korespondencji,
 • wypadków uczniów, pracowników,
 • nagród i odznaczeń,
 • pracowników przechodzących na emeryturę,
 • zaświadczeń wydawanych uczniom,
 • znaczków pocztowych.


ARCHIWUM ZAKŁADOWE

 1. Akta przechowywane są w sekretariacie szkoły przez okres 2 lat, następnie przekazywane do archiwum szkolnego.
 2. Zgodę na wypożyczanie lub udostępnianie dokumentacji pracownikowi lub innej jednostce wydaje dyrektor szkoły.
 3. Aby skorzystać z akt należy wypełnić kartę udostępnienia.
 4. Korzystający z dokumentów odpowiada za ich stan i zwrot w terminie.

 

Zadania statutowe szkoły realizowane są wg. niżej podanych dokumentów:

1. Ramowe plany nauczania.

2. Statut szkoły.

3. Regulamin Rady Pedagogicznej.

4. Program wychowawczy.

5. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

6. Regulamin Rady Rodziców.

7. Regulamin rekrutacji uczniów.

8. Regulamin biblioteki szkolnej.

9. Program profilaktyczny.

10. Regulamin kar i nagród.

11. Szkolny wykaz programów nauczania.

12. Regulamin pomocy materialnej dla uczniów.

 

Za poprawność oraz aktualność danych zamieszczonych w BIP odpowiedzialni są kierownicy jednostek.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2010-06-27
Data publikacji:2010-06-27
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Prędka
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Cira
Liczba odwiedzin:5997

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-04 16:09:35Piotr CiraZmieniono stanowisko DyrektoraI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju
2020-06-23 11:26:35Piotr CiraZaktualizowano adres strony www I LOI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju