Przebieg kontroli 2003

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2006

Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2003 r. w zakresie nadzoru i kontroli:


1. Sprawował systematyczny nadzór nad pracą jednostek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.

2. Nadzorował i korygował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno – administracyjnej podległych jednostek.

3. Zrealizował kontrole przewidzianych Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 19 bezpośrednich kontroli w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:

1) przygotowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2003/2004 w zakresie organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń pod względem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) prawidłowość prowadzenia przez szkoły procedur uzyskiwania przez nauczycieli stopnia nauczyciela kontraktowego,

3) stan i wykorzystanie bazy lokalowej internatów,

4) zgodność informacji niezbędnych do rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Powiatu.

4. Na wniosek Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono dodatkową, nieplanowaną lustrację obiektu zabytkowego: kościoła kolegiackiego w Wiślicy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2006-06-05
Data publikacji:2006-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1985