Przebieg kontroli 2004

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2006

Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2004 r. w zakresie nadzoru i kontroli:


1. Sprawował systematyczny nadzór nad pracą jednostek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.

2. Nadzorował i korygował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno – administracyjnej podległych jednostek.

3. Zrealizował kontrole przewidzianych Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 24 bezpośrednie kontrole w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:

1) zgodność - pod względem realizacji wymiaru godzin lekcyjnych w poszczególnych klasach i przez poszczególnych nauczycieli – tygodniowych rozkładów godzin lekcyjnych z arkuszami organizacji szkół oraz wprowadzonymi do nich aneksami,

2) prawidłowość prowadzenia dokumentacji rozliczenia godzin ponadwymiarowych,

3) prawidłowość prowadzenia wybranej dokumentacji administracyjnej szkół,

4) prawidłowość prowadzenia dokumentacji zajęć pozalekcyjnych,

5) stan i prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,

6) przygotowanie szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2005/2006 w zakresie organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń pod względem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,

7) prawidłowość prowadzenia przez szkoły procedur uzyskiwania przez nauczycieli stopnia nauczyciela kontraktowego,

8) stan i wykorzystanie bazy lokalowej internatów,

9) dyscyplina pracy,

10) zgodność informacji niezbędnych do rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych dotowanych przez Powiat Buski.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2006-06-05
Data publikacji:2006-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1295