Procedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 czerwca 2006

Procedura ubiegania się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Miejsce załatwiania spraw:
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,
pokój nr 9
tel. 41 370 50 33

Miejsce składania dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta (parter)


Sposób realizacji:

  1. Należy złożyć wniosek o wszczęcie procedury egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.
  2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
  3. Klauzula informacyjna dotycząca pozyskiwania danych osobowych [ DOCX ] [ PDF ]

Przyjmowanie wniosków:

  1. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Buski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
  2. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Buski wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku


Opłaty: bez opłat.


Podstawa prawna:

  1. Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Tryb odwoławczy

Odwołanie do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego za pośrednictwem Starosty Buskiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2006-06-05
Data publikacji:2006-06-05
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Kornicka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:3061

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-01-22 07:22:31Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzulę informacyjnąProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2019-11-08 13:57:27Mateusz OlszewskiZaktualizowano wniosekProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2019-07-08 12:46:44Mateusz OlszewskiZaktualizowano klauzule informacyjnąProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2019-01-23 12:35:34Mateusz OlszewskiZaktualizwano podstawę prawną i dodano nowy zwór wnioskuProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2018-06-04 14:45:29Mateusz OlszewskiZaktualizowano wnioski w związku z RODOProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2016-11-30 08:49:54Mateusz OlszewskiZaaktualizowano podstawę prawnąProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2016-11-22 10:36:38Mateusz OlszewskiZaktualizowano wzór wnioskuProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego
2016-08-24 09:02:54Mateusz OlszewskiZaaktualizowano numery telefonówProcedura ubiegania się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego