Licea ogólnokształcące

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 czerwca 2006

I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki
w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 13,
28-100 Busko-Zdrój
tel. / fax 41-378-36-53
e-mail: lo1busko@lo1busko.civ.pl
https://lo1busko.edupage.org

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język francuski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język włoski

Pierwszy język obcy – kontynuacja języka angielskiego.
Drugi język obcy – od podstaw lub kontynuacja języka francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym

 • klasa humanistyczna (historia, język polski)
 • klasa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia)
 • klasa matematyczno-fizyczna (matematyka, fizyka)
 • klasa matematyczno-geograficzna (matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie)
 • klasa lingwistyczno-humanistyczna (język angielski, historia)

 

Koła przedmiotowe:

 • polonistyczne
 • konwersacyjne z języka angielskiego Let’s discuss it!
 • geograficzne
 • języka francuskiego
 • języka rosyjskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • biblijne
 • fizyczne

Koła zainteresowań:

 • taneczne
 • teatralne
 • filmowe
 • wolontariat
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Klub Młodego Mediatora
 • Szkolna Grupa Amnesty International
 • Radon (przy współpracy z PAN Warszawa)
 • sportowe: piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka

Szkoła posiada:

 • doskonałą bazę sportową – hala sportowa, boiska (do piłki ręcznej, koszykowej, siatkówki), baza lekkoatletyczna, siłownia zewnętrzna. Obiekty sportowe spełniają najwyższe standardy. Zewnętrzny kompleks sportowy został oddany do użytku w 2017 r.
 • salę lustrzaną (aerobik, taniec, stretching),
 • trzy pracownie komputerowe,
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej,
 • salę teatralną,
 • własny internat (siłownia, Wi-Fi)

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi:

 • Szkołą Główną Handlową w Warszawie
 • Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie
 • Politechniką Świętokrzyską w Kielcach
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

---------------------------------------------------------------------------------------

II Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. Kazimierza Wielkiego
w Busku – Zdroju

ul. Kusocińskiego 3B,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-24-72, fax: 41-260-55-41
e-mail: zstio@budowlanka.edu.pl
http://www.budowlanka.edu.pl

 

Klasa biologiczno-sportowa

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • biologia
 • matematyka

Koła przedmiotowe:

 • językowe (języka angielskiego)            
 • matematyczne
 • informatyczne
 • geograficzne
 • historyczne
 • recytatorskie

Koła zainteresowań:

 • Zespół taneczny „The Construction Dance”
 • Zespół wokalno-muzyczny
 • PCK
 • Szkolne Koło Wolontariatu
 • Piłka ręczna dziewcząt i chłopców
 • Zajęcia ogólnorozwojowe na siłowni

Szkoła posiada:

 • bezprzewodowy dostęp do Internetu
 • 2 nowoczesne i klimatyzowane pracownie komputerowe 
 • pracownie do nauki przedmiotów ogólnokształcących  wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym dotykowe monitory interaktywne
 • centrum multimedialne w bibliotece szkolnej
 • dostęp do obiektów sportowych Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego - 2 siłownie, boisko wielofunkcyjne, pełnowymiarowa hala sportowa

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie I Liceum Ogólnokształcącego, ul. Mickiewicza 21 w Busku - Zdroju.

Szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych:

 • Politechniką Świętokrzyską w Kielcach,
 • Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Społecznych w Kielcach.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

III Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernikaw Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 6,
28 – 100 Busko – Zdrój
tel.: 41-378-79-20,21
fax: 41-378-33-01
e-mail: sekretariat@zsp1busko.pl

http://www.zsp1busko.pl

 

Oddziały:

 • A -matematyczno-fizyczny (język obcy, fizyka lub geografia), zwiększona liczba godzin matematyki,
 • B -biologiczno-sportowy (język obcy, biologia), elementy samoobrony,
 • C -biologiczno-sportowy (język obcy, biologia), piłka nożna.

Nauczane języki obce:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski

Koła przedmiotowe:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • fizyczne

organizacje i koła zainteresowań:

 • ZHP
 • Szkolne Koło PTTK
 • SKS
 • Szkolne Koło PCK
 • Szkolne Koło TPD
 • Klub Młodego Dziennikarza-Radio „Bit”
 • Klub Multimedialny Meg@Bajt
 • Klub Asystentów Bibliotecznych
 • Szkolny Klub Europejski
 • Szkolny Klub Fascynacji Kulinarnych
 • Koło Młodych Ekologów
 • Zespół taneczny Copernicana Cheerleaders
 • sekcja piłki siatkowej dziewcząt
 • sekcja piłki siatkowej chłopców
 • sekcja piłki koszykowej dziewcząt
 • sekcja piłki koszykowej chłopców
 • sekcja piłki nożnej dziewcząt
 • sekcja piłki nożnej chłopców
 • sekcja piłki ręcznej dziewcząt
 • sekcja piłki ręcznej chłopców
 • sekcja samoobrony

Szkoła posiada:

 • sale lekcyjne wyposażone w zestawy multimedialne
 • 2 pracownie komputerowe
 • 2 pracownie językowe
 • salę gimnastyczną
 • siłownię
 • salę fitness
 • dostęp do kompleksu boisk sportowych i siłowni zewnętrznej I Liceum Ogólnokształcącego
 • bibliotekę ze strefą relaksu zwaną „Strefą Ciszy”
 • kącik multimedialny przy bibliotece szkolnej
 • stanowisko do indywidualnej pracy w ramach doradztwa zawodowego

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 23.

Szkoła uczestniczy w projekcie ERASMUS +

Szkoła współpracuje z:

 

 • Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych,
 • Wyższą Szkołą Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
 • Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

IV Liceum Ogólnokształcące
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

ul. Mickiewicza 23,
28-100 Busko-Zdrój
tel.: 41 378 43 86, tel./fax 41 378 45 15
e-mail: zsti@zsti.pl    
punkt konsultacyjny: informacja@zsti.plhttp://www.zsti.pl

 

Oddziały:

 • klasa informatyczna

Nauczane języki obce:

 • język angielski,
 • język niemiecki

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • informatyka,
 • język angielski,
 • matematyka

Koła zainteresowań:

 • mechaniczne,
 • gastronomiczne,
 • szkolny radiowęzeł,
 • historyczne,
 • polonistyczno-recytatorskie,
 • informatyczne,
 • matematyczne,
 • fizyczne i astronomiczne,
 • geograficzne,
 • języków obcych,
 • zespół muzyczny,
 • sekcja piłki siatkowej,
 • sekcja koszykówki,
 • sekcja piłki nożnej,
 • sekcja tenisa stołowego,
 • zajęcia taneczne.

Szkoła dysponuje:

 • nowoczesnymi pracowniami specjalistycznymi (4 informatyczne, 2 gastronomiczne, 3 oze, 5 samochodowych), pracownia spawania, pracownia obróbki metali, pracownia komputerowego wspomagania projektowania
 • pracowniami językowymi
 • kompleksem sportowym (boisko, sala gimnastyczna, siłownia zewnętrzna i wewnętrzna) dostęp do hali sportowej Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego
 • biblioteką – centrum multimedialnym
 • warsztatami szkolnymi wraz ze stacją diagnostyczną
 • internatem

 

Szkoła prowadzi projekt pod nazwą „ROK ZEROWY”, tzn. dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas maturalnych, prowadzone pod patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz studiów na uczelniach technicznych, a w szczególności Akademii Górniczo – Hutniczej.

Szkoła współpracuje w ramach porozumienia z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach w zakresie przygotowania do kształcenia wyższego na kierunkach technicznych oraz informatycznych klas patronackich.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data utworzenia:2006-06-06
Data publikacji:2006-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Mariola Prędka
Osoba wprowadzająca dokument:Mateusz Olszewski
Liczba odwiedzin:19831

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-02-18 08:55:44Mateusz OlszewskiZaktualizowano ofertę edukacyjnąLicea ogólnokształcące
2021-02-19 08:08:12Mateusz OlszewskiZaktualizowano informacje dot. ZSP, ZST-I, ZSTiOLicea ogólnokształcące
2021-02-18 13:57:20Mateusz OlszewskiZaktualizowano informację dot. ILOLicea ogólnokształcące
2020-06-23 11:24:15Mateusz OlszewskiZaktualizowano adres strony www I LOLicea ogólnokształcące
2020-02-12 14:37:45Mateusz OlszewskiZaktualizowano ofertę edukacyjną II LOLicea ogólnokształcące
2020-02-06 11:16:38Mateusz OlszewskiZaktualizowano ofertę edukacyjnąLicea ogólnokształcące
2020-02-06 08:53:19Mateusz OlszewskiZaktualizowano ofertę edukacyjnąLicea ogólnokształcące
2020-01-15 12:52:56Mateusz Olszewskiusunięto informacje dot. gimnazjówLicea ogólnokształcące
2019-05-21 08:55:35Mateusz OlszewskiZaktualizowano cały artykułLicea ogólnokształcące
2019-02-18 10:34:37Mateusz OlszewskiZaktualizwoano informację o ofercie edukacyjnejLicea ogólnokształcące
2018-02-27 12:11:16Mateusz OlszewskiDodano informację o ofercie edukacyjnej ZSTiOLicea ogólnokształcące
2018-02-26 14:20:42Mateusz OlszewskiZaktualizowano ofertęLicea ogólnokształcące
2017-03-20 08:16:52Mateusz OlszewskiZmienieoniono informację dot. internatu ZSP nr 1Licea ogólnokształcące
2017-03-15 10:22:16Mateusz OlszewskiZaktualizowano informacjęLicea ogólnokształcące
2017-03-15 09:58:32Mateusz OlszewskiZaktualizowano informacjeLicea ogólnokształcące
2016-07-15 10:44:52Mateusz OlszewskiAktualizacja oferty edykacyjnejLicea ogólnokształcące
2016-02-22 11:17:26Mateusz OlszewskiZaaktualizowano inofrmacje dotyczące II LOLicea ogólnokształcące
2016-02-19 12:30:13Mateusz OlszewskiUsunięto informację dot. szkoły w StopnicyLicea ogólnokształcące
2016-02-15 10:25:43Mateusz OlszewskiAktualizacja oferty edukacyjnej I LOLicea ogólnokształcące