Przebieg kontroli 2007

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2008

Wydział  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2007 r. w zakresie nadzoru i kontroli:

1. Sprawował systematyczny nadzór nad pracą jednostek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.
2. Nadzorował i korygował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno – administracyjnej podległych jednostek.
3. Realizował kontrole przewidzianych Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 18 bezpośrednich kontroli w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:

1) przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2007/2008,
2) organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
3) przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, pod względem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza w/w działaniami kontrolnymi w dwóch powiatowych jednostkach oświatowych tj.:
1) Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju,
2) Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju

przeprowadzono audyt wewnętrzny.

Ponadto w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie dokonano audytu zewnętrznego. 

W 2007 r. Starostwo Powiatowe w Busku – Zdroju w tym Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej podlegało kontroli w zakresie prawidłowego wydatkowania środków finansowych pochodzących z subwencji oświatowej. Kontrolę przeprowadził pracownik Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Kielcach. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Starosty Buskiego w zakresie objętych kontrolą.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2008-01-03
Data publikacji:2008-01-03
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1916