Przebieg kontroli 2008

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2009

Wydział  Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2008 r. w zakresie nadzoru i kontroli: 

1. Sprawował systematyczny nadzór nad pracą jednostek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.
2. Nadzorował i korygował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno – administracyjnej podległych jednostek.
3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 24 bezpośrednie kontrole w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:
   1) zgodności tygodniowych planów zajęć z arkuszami organizacji szkoły/zespołu na rok szkolny 2007/2008,
   pod względem rodzaju i liczby realizowanych zajęć w poszczególnych oddziałach oraz przez poszczególnych nauczycieli,
   2) przygotowania szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do nowego roku szkolnego 2008/2009,
   3) organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
   4) przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, pod względem zachowania wymogów
   bezpieczeństwa i higieny pracy,
   5) realizacji zapisów „Regulaminu przyznawania w 2008 roku dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających
   ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych
   i opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski”,
   6) zgodności danych podawanych w Systemie Informacji Oświatowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2009-02-12
Data publikacji:2009-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:2030