Przebieg kontroli 2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2011

Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2010 r. w zakresie nadzoru i kontroli: 

 

1. Sprawował nadzór nad pracą jednostek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.

2. Nadzorował i weryfikował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno - administracyjnej podległych jednostek.

3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 20 bezpośrednich kontroli w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:   

1) zgodności tygodniowych planów zajęć z arkuszami organizacji szkoły / zespołu, pod względem rodzaju i liczby realizowanych zajęć w poszczególnych oddziałach oraz przez poszczególnych nauczycieli,

2) przygotowania szkół i placówek oświatowo - wychowawczych do nowego roku szkolnego 2010/2011,

3) organizacyjnego przygotowania do pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

4) przygotowania bazy jednostek: pomieszczeń, sprzętów i urządzeń, pod względem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) realizacji zapisów „Regulaminu przyznawania dodatków, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach oraz placówkach oświatowo - wychowawczych i opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski,

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2011-12-01
Data publikacji:2011-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1376