Przebieg kontroli 2011

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2012
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej w 2011 r. w zakresie nadzoru i kontroli:

1. Sprawował nadzór nad pracą jednostek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Buski.

2. Nadzorował i weryfikował pod względem zgodności z prawem prowadzenie dokumentacji organizacyjno - administracyjnej podległych jednostek.

3. Zrealizował kontrole przewidziane Planem kontroli w podległych szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych. Łącznie przeprowadzono 32 bezpośrednie kontrole w powiatowych jednostkach oświatowych w zakresie:    
1)    prawidłowości realizacji zadań podlegających dofinansowaniu przez Powiat Buski (dotacja na prace konserwatorskie przy zabytku),
2)    prawidłowości realizacji zadań podlegających dofinansowaniu przez Powiat Buski (organizacje pozarządowe, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2011),
3)    zgodności planu/harmonogramu zajęć z arkuszem organizacji jednostki w roku szkolnym 2010/2011,
4)    realizacji godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw w roku szkolnym 2010/2011,
5)    zgodności danych wprowadzanych do Systemu Informacji Oświatowej z dokumentacją źródłową w części dotyczącej zatrudniania nauczycieli, wg stanu na marzec 2011 r.,
6)    wykorzystania środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku kalendarzowym 2010,
7)    przygotowania bazy szkół i placówek oświatowo - wychowawczych do roku szkolnego 2011/2012 w szczególności w zakresie stanu pomieszczeń, sprzętów i urządzeń pod względem zachowania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy,
8)    oceny pracy dyrektorów jednostek oświatowych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
Data utworzenia:2012-02-20
Data publikacji:2012-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Mariusz Walęzak
Osoba wprowadzająca dokument:Mariusz Walęzak
Liczba odwiedzin:1217